Wat is Dienstverlenende Vereniging Westhoek?

De dienstverlenende vereniging (DVV) ‘Westhoek’ is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 17 gemeenten en de West-Vlaamse Intercommunale. De vereniging werd opgericht op 22/12/2017 als resultaat van een uitgebreid traject waarbij betrokken gemeenten de onderlinge samenwerking beter, duidelijker en efficiënter wensen te organiseren.

Deze vereniging heeft als doel zo veel als mogelijk drager te zijn van bestaande en nieuwe samenwerking.  Doordat de vereniging over een eigen rechtspersoonlijkheid beschikt kan ze projecten ontwikkelen t.b.v. vennoten.  Verder is de vereniging opgericht om op te treden als werkgever voor de gedeelde tewerkstelling van specifieke profielen t.b.v. vennoten.

Dit betekent dat de Dienstverlenende Vereniging Westhoek beschikt over zowel regionaal personeel als intergemeentelijk personeel. Het regionaal personeel werkt op specifieke beleidsdomeinen ten behoeve van de volledige regio Westhoek. Het intergemeentelijk personeel betreft medewerkers die door een beperktere groep gemeenten gedeeld worden en inhoudelijke taken uitvoeren binnen die gemeenten.

De DVV Westhoek streeft volgende maatschappelijke doelstellingen na:

  • samenwerking tussen de deelnemende lokale besturen bevorderen ifv versterking van de deelnemende besturen en versterking van de ontwikkeling van de streek;
  • het ondersteunen van de aangesloten deelnemers bij beheers-, beleidsmatige en uitvoerende taken die ertoe bijdragen dat de besturen zich verder kunnen focussen op de kwalitatieve uitvoering van hun kerntaken en dienstverlening. Dit kan onder meer door diensten door personeel van de dienstverlenende vereniging te laten verlenen in dienste van deelnemende lokale besturen;
  • het uitvoeren van projecten in opdracht van en onder de voorwaarden bepaald door de deelnemers binnen de beleidsdomeinen van de dienstverlenende vereniging;
  • Adviesverlening, belangenbehartiging, organiseren van (o.a. interbestuurlijk) overleg, netwerking en opleiding.

Bestuursorganen

De dienstverlenende vereniging Westhoek wordt aangestuurd door een raad van bestuur en een algemene vergadering.

Raad van Bestuur
Voorzitter: Toon Vancoillie (Kortemark)
Bestuursleden: Karolien Avonture (Alveringem), Bram Degrieck (De Panne), Lies Laridon (Diksmuide), Wieland De Meyer (Heuvelland), Jeroen Vandromme (Houthulst), Ann-Sophie Himpe (Ieper), Patrick Lansens (Koekelare), Marleen Soete (Langemark-Poelkapelle), Lode Morlion (Lo-Reninge), Christof Dejaegher (Poperinge), Anne Dequidt (Veurne), Patrick Gouwy (Vleteren), Ingrid Vandepitte (Zonnebeke) en Geert Sanders (WVI)
Waarnemende leden: Eric Vanhee (De Panne), Kaat Depreitere (Koekelare) en Katrien Desomer (Ieper)
Deskundigen: Guido Decorte (Koksijde), Sandy Evrard (Mesen), Geert Vanden Broucke (Nieuwpoort)

Algemene Vergadering
Voorzitter: Toon Vancoillie (Kortemark)
Leden: Jacques Blanckaert (Alveringem), Cindy Vebrugge (De Panne), Marc De Keyrel (Diksmuide), Bart Vanacker (Heuvelland), Joris Hindryckx (Houthulst), Willy Boone (Koekelare), Greta Delie (Koksijde), Paul Kimpe (Kortemark), Lieven Vanbelleghem (Langemark-Poelkapelle), Wout Cornette (Lo-Reninge), Kim Develter (Mesen), Frans Lefevre (Nieuwpoort), Isabel Lebbe (Poperinge), Elke De Preter (Veurne), Ria Van Lerberghe (Vleteren), Joachim Jonckheere (Zonnebeke) en Patrick Zutterman (WVI)

Overzicht beslissingen

Jaarplannen en werkingsverslagen