Wat is Dienstverlenende Vereniging Westhoek?

De dienstverlenende vereniging (DVV) ‘Westhoek’ is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 17 gemeenten en de West-Vlaamse Intercommunale. De vereniging werd opgericht op 22/12/2017 als resultaat van een uitgebreid traject waarbij betrokken gemeenten de onderlinge samenwerking beter, duidelijker en efficiënter wensen te organiseren.

werkingsgebied DVV Westhoek

Deze vereniging heeft als doel zo veel als mogelijk drager te zijn van bestaande en nieuwe samenwerking.  Doordat de vereniging over een eigen rechtspersoonlijkheid beschikt kan ze projecten ontwikkelen t.b.v. vennoten.  Verder is de vereniging opgericht om op te treden als werkgever voor de gedeelde tewerkstelling van specifieke profielen t.b.v. vennoten.

Dit betekent dat de Dienstverlenende Vereniging Westhoek beschikt over zowel regionaal personeel als intergemeentelijk personeel. Het regionaal personeel werkt op specifieke beleidsdomeinen ten behoeve van de volledige regio Westhoek. Het intergemeentelijk personeel betreft medewerkers die door een beperktere groep gemeenten gedeeld worden en inhoudelijke taken uitvoeren binnen die gemeenten.

De DVV Westhoek streeft volgende maatschappelijke doelstellingen na:

  • samenwerking tussen de deelnemende lokale besturen bevorderen ifv versterking van de deelnemende besturen en versterking van de ontwikkeling van de streek;
  • het ondersteunen van de aangesloten vennoten bij beheers-, beleidsmatige en uitvoerende taken, die ertoe bijdragen dat de gemeenten zich verder kunnen focussen op de kwalitatieve uitvoering van hun lokale kerntaken en dienstverlening;
  • het uitvoeren van projecten in opdracht van en onder de voorwaarden bepaald door de deelnemers binnen de beleidsdomeinen van de dienstverlenende vereniging;
  • Adviesverlening, belangenbehartiging, organiseren van (o.a. interbestuurlijk) overleg, netwerking en opleiding.

Bestuursorganen

De dienstverlenende vereniging Westhoek wordt aangestuurd door een raad van bestuur en een algemene vergadering.

Raad van Bestuur
Voorzitter: Christof Dejaegher (Poperinge)

Bestuursleden: Karolien Avonture (Alveringem – ondervoorzitter), Lies Laridon (Diksmuide), Wieland De Meyer (Heuvelland), Ann-Sophie Himpe (Ieper), Jeroen Vandromme (Koekelare), Ivan Vancayseele (Koksijde), Lynn Vermote (schepen Kortemark), Laurent Hoornaert (Langemark-Poelkapelle), Lode Morlion (Lo-Reninge), Sandy Evrard (Mesen), Geert Vanden Broucke (Nieuwpoort), Anne Dequidt (Veurne), Patrick Gouwy (Vleteren) en Geert Sanders (WVI)

Waarnemende leden: Tim Deweerdt (Kortemark voor arr. Diksmuide), Herbert Clarebout (Veurne voor arr. Veurne) en Katrien Desomer (Ieper voor arr. Ieper)

Deskundigen: Bram Degrieck (De Panne), Jeroen Vandromme (Houthulst), en Koen Meersseman (Zonnebeke)

Algemene Vergadering
Voorzitter: Christof Dejaegher (Poperinge)
Leden: Jacques Blanckaert (Alveringem), Cindy Vebrugge (De Panne), Marc De Keyrel (Diksmuide), Bart Vanacker (Heuvelland), Joris Hindryckx (Houthulst), Willy Boone (Koekelare), Greta Delie (Koksijde), Toon Vancoillie (Kortemark), Dominique Cool (Langemark-Poelkapelle), Wout Cornette (Lo-Reninge), Kim Develter (Mesen), Frans Lefevre (Nieuwpoort), Isabel Lebbe (Poperinge), Elke De Preter (Veurne), Ria Van Lerberghe (Vleteren), Joachim Jonckheere (Zonnebeke) en (WVI)

Code goed bestuur

Het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) legt in art. 434 §5 op dat de algemene vergadering van een intergemeentelijk samenwerkingsverband een code van goed bestuur dient vast te leggen die van toepassing is op de leden van de raad van bestuur. Bekijk de code van goed bestuur goedgekeurd door de Algemene vergadering op 5 maart 2019

Statuten

Overzicht beslissingen