Dienstverlenende Vereniging Westhoek
Raad van Bestuur
Streekhuis Westhoek, 30 september 2019 om 18u00
Besluiten

Aanstelling renovatiecoach Energiehuis Westhoek: goedkeuring arbeidsovereenkomst

De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek verleent goedkeuring aan de arbeidsovereenkomst renovatiebegeleider Energiehuis DVV Westhoek.

Goedkeuring informatieveiligheidsplan DVV Westhoek

De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek keurt het informatieveiligheidsplan 2019-2021 unaniem goed en verleent het mandaat aan de DPO en de coördinator om het actieplan uit te werken.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst foodsavers Westhoek

De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek keurt de samenwerkingsovereenkomst voor de experimentele opstart van een sociaal distributieplatform in de subregio De Panne, Diksmuide, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne goed met de participerende lokale besturen, De Groene Kans vzw en InterWest vzw voor de projectduur van twee jaar.

Goedkeuring oprichtingsakte projectvereniging IJzervallei en cultuurbeleidsplan IJzervallei

De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek keurt de statuten van de projectvereniging IJzervallei goed.

De raad van bestuur van de dienstverlenende vereniging Westhoek keurt het cultuurbeleidsplan van cultuuroverleg IJzervallei goed.

Goedkeuring verwerkersovereenkomst Energiehuis Westhoek met gemeenten en energiesnoeiers

De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek keurt de privacyverklaring tussen gemeenten Energiehuis DVV Westhoek goed.

De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek keurt de privacyverklaring tussen energiesnoeierbedrijven en Energiehuis DVV Westhoek goed.