Welkom

Welkom2021-10-27T17:07:50+02:00

Welkom

Het Westhoekoverleg is het overlegplatform van de achttien steden en gemeenten van de Westhoek. De actuele samenwerking is gebaseerd op het door de gemeenten goedgekeurde samenwerkingsprotocol 2014-2019.  De personele werking en de projectontwikkeling is ondergebracht in de dienstverlenende vereniging ‘Westhoek’. Lees meer …

Nieuws

Slimmer op weg over de schreve

Ter gelegenheid van de Europese week van de mobiliteit presenteren we u graag 2 realisaties van het Interreg V project Transmobil: nieuwe inzichten in het grensverkeer en een netwerk van mobiliteitshubs in de grensregio. In de grensregio tussen Noord-Frankrijk en [...]

Jaarvergadering DVV Westhoek

Op 22 juni 2021 vond de jaarvergadering van de dienstverlenende vereniging Westhoek online plaats met op de agenda de vaststelling van de jaarrekening 2020 en het verlenen van kwijting aan de bestuurders en revisor. Deze bijeenkomst kan opnieuw bekeken [...]

Ga naar de bovenkant