Werking van DVV Westhoek

De DVV Westhoek werd eind 2017 opgericht om beleidsondersteuning te bieden aan en beleidsuitvoerend te werken voor de lokale besturen voor drie grote pijlers: regionale samenwerking, intergemeentelijke personeelsleden, regionale projecten. Voor elk van deze pijlers wordt gewerkt binnen de beleidsdomeinen zoals vermeldt in de ‘honingraat’ (klik de zeshoeken en rechthoeken aan voor meer info).

De DVV Westhoek streeft dus volgende maatschappelijke doelstellingen na:

  • samenwerking tussen de deelnemende lokale besturen bevorderen ifv versterking van de deelnemende besturen en versterking van de ontwikkeling van de streek;
  • het ondersteunen van de aangesloten deelnemers bij beheers-, beleidsmatige en uitvoerende taken die ertoe bijdragen dat de besturen zich verder kunnen focussen op de kwalitatieve uitvoering van hun kerntaken en dienstverlening. Dit kan onder meer door diensten door personeel van de dienstverlenende vereniging te laten verlenen in dienste van deelnemende lokale besturen;
  • het uitvoeren van projecten in opdracht van en onder de voorwaarden bepaald door de deelnemers binnen de beleidsdomeinen van de dienstverlenende vereniging;
  • Adviesverlening, belangenbehartiging, organiseren van (o.a. interbestuurlijk) overleg, netwerking en opleiding.