Vrije tijd

DVV Westhoek wil via intergemeentelijke samenwerking en het opzetten van partnerschappen een uitdagend, kwalitatief, vernieuwend en toegankelijk vrijetijdsaanbod garanderen voor alle inwoners uit de Westhoek.  

DVV Westhoek – vrije tijd is het expertise- en ondersteuningsplatform voor beleidsmakers en -uitvoerders binnen de Westhoek.  

Door samenwerking met lokale, regionale, provinciale, Vlaamse en landelijke organisaties versterken we het jeugd-, sport- en cultuurbeleid in de regio.  

Binnen de dynamische vrijetijdssector zet de DVV Westhoek – vrije tijd op een innovatieve manier in op blinde vlekken, actuele tendensen en opportuniteiten.