Cultuuroverleg IJzervallei

Cultuuroverleg IJzervallei is een intergemeentelijk samenwerkingsverband voor CULTUUR & ERFGOED. 

In oktober 2019 tekenden de gemeenten Alveringem, Diksmuide, Houthulst en Lo-Reninge en de dienstverlenende vereniging Westhoek in op de Vlaamse subsidielijn voor intergemeentelijke samenwerking rond bovenlokale cultuur. 

Het Cultuuroverleg IJzervallei kreeg van Vlaanderen een werkingssubsidie voor een periode van 6 jaar. Sinds begin 2020 neemt Cultuuroverleg IJzervallei de regierol op als verbinder en facilitator van het boven lokale culturele veld. 

Cultuuroverleg IJzervallei zet in op vijf strategische doelstellingen: 

  • Identiteit versterken door kwalitatieve (culturele) ingrepen in het landschap 
  • Efficiëntiewinst boeken door schaalvergroting en krachtenbundeling 
  • Cultuurparticipatie versterken 
  • Het (on)roerend erfgoed valoriseren 
  • Het bovenlokaal ondersteunen van vrijwilligers en het verenigingsleven