Na formele goedkeuring door de 17 lokale besturen van de referentieregio Westhoek, diende DVV Westhoek in samenwerking met de kerngroep Regiostrategie Dak- en Thuisloosheid Westhoek, half april een kandidaatstellingsdossier in voor de deelname aan een point-in-time telling om het aantal dak- en thuislozen én hun profielkenmerken in kaart te brengen.

Eind april kwam een verlossend mailtje binnen vanuit het Steunpunt tot bestrijding van Armoede met de boodschap dat de regio Westhoek, Stad Aalst en welzijnsvereniging KINA geselecteerd zijn voor de telling van dak- en thuislozen in 2024. Meteen sloegen we de handen in elkaar om een Trefdag, tevens de kick-off van het ‘telproces’, in elkaar te steken. En al zeggen we het zelf… het was een schot in de roos!

Zo’n 115 aanwezigen in het OC De Leege Platse te Beselare luisterden naar boeiende sprekers:

Europese ambities vertalen in concreet beleid

Yves Leterme, voorzitter Europees platform voor de bestrijding van dakloosheid, schetste de Europese ambities om dak- en thuisloosheid op de Europese politieke agenda te plaatsen. Maar daar mag het niet bij blijven. Er wordt ook hard gewerkt om die Europese ambities te vertalen in concreet beleid waar de lidstaten mee aan de slag (moeten) gaan. Een laatste stap waar men nu heel sterk op inzet is een poging om Europese subsidies, via ESF-programmatie, vrij te maken en zo incentives te voorzien om dak- en thuisloosheid lokaal en regionaal aan te pakken.

Oplossingen om dak- en thuisloosheid terug te schroeven

Freek Spinnewijn, directeur van FEANTSA, overtuigde het publiek met buitenlandse voorbeelden dat er wel degelijk oplossingen mogelijk zijn om de dak- en thuisloosheid terug te schroeven. Dit vergt onderzoek en inzicht (te starten met een objectieve telling), kennisdeling en intersectorale samenwerking maar vooral een portie politieke moed om rond dit thema aan de slag te gaan én hiervoor middelen vrij te maken op verschillende overheidsniveaus.

Praktisch verloop telling

Evelien Demaerschalk van het onderzoeksteam van de KU Leuven duidde aan de aanwezigen hoe de telling praktisch zal verlopen, wie we tellen (en dat is dus een pak ruimer dan de personen die verblijven in de openbare ruimte) en hoe zo’n rapport er zal uitzien dat in maart 2025 de resultaten van de Westhoektelling zal beschrijven.

Poperinge trekt volop en succesvol de kaart van Housing First

Christof Dejaegher, provincieraadsvoorzitter en burgemeester van Poperinge sloot de trefdag af met een dankwoordje voor de financiële tussenkomst vanuit de Provincie om deze telling mogelijk te maken en wees er ook op dat men in Poperinge al volop (en mét succes) de kaart trekt van Housing First.

Tijdens de netwerklunch hoorden we heel wat positieve reacties en mensen die ‘goesting’ hebben om op 18 oktober 2024 mee te tellen! Want hoe meer organisaties, diensten en medewerkers meetellen, hoe betrouwbaarder het rapport. Dit rapport wordt de basis voor een strategisch plan voor de regio Westhoek, waarbij oplossingen aangereikt moeten worden als antwoord op de noden die uit de telling naar voor komen.

Graag zien we jullie terug op één van de drie infosessies bedoeld voor de tellende medewerkers waarin we de vragenlijst zullen overlopen die moet ingevuld worden. Ook worden dan tips & tricks aangereikt om de telling praktisch te organiseren in je eigen dienst en is er uiteraard ruimte voor feedback.

Heb je toch nog vragen? Neem dan zeker contact op met lien.de.vos@dvvwesthoek.be

De presentaties van onze gastsprekers en de documenten uit het deelnemersmapje stellen we graag digitaal ter beschikking. Ook de affiche kan je uithangen of projecteren in de wachtruimtes. Wil je nog meer info… surf dan naar www.dakenthuisloosheid.be