nieuws Westhoekoverleg

Vervoerregio Westhoek stelt regionaal mobiliteitsplan vast

2024-02-01T16:34:41+02:001 February 2024|nieuws Westhoekoverleg|

Vervoerregio Westhoek heeft haar regionaal mobiliteitsplan definitief goedgekeurd. Dat plan bepaalt hoe het toekomstig personen- en goederenvervoer er in de Westhoek zal uitzien. Peter Roose | voorzitter vervoerregio "Ons plan is ambitieus! We willen tegen 2030 40% van onze verplaatsingen duurzaam maken en 15% minder kilometers afleggen met auto’s en vrachtwagens. Om dit te realiseren, willen we een gedragswijziging [...]

Energiehuis Westhoek trekt met mobiel loket naar… Ieper

2024-02-01T17:56:44+02:001 February 2024|nieuws Westhoekoverleg|

Het Energiehuis Westhoek zet het Mobiel Energieloket in om dienstverlening op locatie te organiseren.  Hier kunnen mensen in contact kunnen komen met de diverse diensten die het Energiehuis Westhoek aanbiedt. Mobiel Energieloket komt naar... Ieper! Vanaf 11 maart kan je het Mobiel Energieloket terug vinden op verschillende locatie in Ieper: Dag Uur Locatie Maandag 11 [...]

VACATURE: projectmedewerker organisatienetwerk 4de pijler Inburgering

2024-02-05T10:19:31+02:0022 January 2024|nieuws jeugd, nieuws welzijn, nieuws Westhoekoverleg|

De Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek werft een PROJECTMEDEWERKER aan voor het organisatienetwerk 4de pijler Inburgering. Ben je een geboren netwerker, een makelaar, een aanjager, een creatieve denker? Ligt het in jouw natuur om anderen te enthousiasmeren en te begeleiden? Als projectmedewerker ondersteun je het proces, bewaak je de visie en samenwerkingsprincipes van het organisatienetwerk 4de pijler. Via een aanbod [...]

Lokaal Partnerschap Westhoek start op 1 januari 2024

2023-12-18T19:18:46+02:0018 December 2023|nieuws Westhoekoverleg|

In september lanceerde Europa WSE de gesloten oproep 'Lokale partnerschappen voor duurzame arbeidsmarktdeelname van mensen met complexe problemen'. De lokale besturen van de referentieregio Westhoek dienden eind november samen met VDAB en elf andere partners een projectdossier in. Dienstverlenende Vereniging Westhoek treedt hierbij op als promotor. Het projectdossier werd goedgekeurd en vanaf 1 januari 2024 kunnen de puzzelstukjes eindelijk in [...]

Overhandiging gemeenteraadsmoties ZiekenhuisNetwerk Westhoek

2023-12-14T10:17:36+02:0013 December 2023|nieuws Westhoekoverleg|

Overhandiging gemeenteraadsmoties ZiekenhuisNetwerk Westhoek aan Minister Hilde Crevits Op woensdag 13 december overhandigen Vlaams parlementslid en burgemeester van Ieper Emmily Talpe, burgemeester van Veurne Peter Roose en Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge de bundel met alle unaniem goedgekeurde gemeenteraadsmoties voor een ZiekenhuisNetwerk voor de Westhoek aan Minister Hilde Crevits. Als Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin [...]

Intergemeentelijke archiefdienst actief voor 9 lokale besturen

2023-10-24T14:36:26+02:0031 October 2023|nieuws Westhoekoverleg|

Sinds januari 2023 ondersteunt de intergemeentelijke archiefdienst Westhoek zes lokale besturen bij het beheer van het analoge en digitale archief. Vanaf november wordt de werking uitgebreid voor drie bijkomende besturen.  De archiefdienst ging in januari van start in Diksmuide, De Panne, Lo-Reninge, Mesen, Veurne en Zonnebeke. De werking is er op maat van de deelnemende besturen. Zo wordt bijvoorbeeld [...]

Infosessie Ruimtelijke Regionale Energiestrategie voor Westhoek

2023-09-19T13:31:46+02:0013 September 2023|nieuws Westhoekoverleg|

Westhoekoverleg werd in 2020 de mogelijkheid geboden om samen met WVI een regionale visie op te maken.  Er kon gekozen worden uit een drietal thema's: groen-blauwe netwerken, mobiliteit en energie.  Het burgemeestersoverleg koos vrij snel voor het thema energie, omdat het toen reeds duidelijk was dat er grote uitdagingen in dat domein terug te vinden zijn. Ondertussen is de [...]

Geslaagde startmeeting regiocampagne “Westhoek. De nieuwe wereld”

2023-09-06T14:58:44+02:006 September 2023|nieuws Westhoekoverleg|

De startmeeting (de eerste klankbordgroep) van de regiocampagne was een succes te noemen. 20 medewerkers van verschillende partners gaven op 5 september hun mening over en tips voor de regiocampagne. De klankbordgroepen gaan afwisselend door bij de 5 Westhoekambassadeurs. Valcke Prefabbeton kreeg de primeur en koppelde dit aan een voorafgegaan bedrijfsbezoek. De regiomarketing wil de bewoners van de Westhoek [...]

ZiekenhuisNetwerk Westhoek

2023-06-02T10:45:15+02:001 June 2023|nieuws Westhoekoverleg|

Het burgemeestersoverleg besprak op 28 april de aanvraag van de 2 algemene ziekenhuizen in de Westhoek, AZ West en Jan Yperman, tot het vormen van een ‘locoregionaal ziekenhuisnetwerk’, het ZiekenhuisNetwerk Westhoek. Het burgemeestersoverleg is overtuigd van de maatschappelijke meerwaarde en zelfs de noodzaak van dit ZiekenhuisNetwerk in de Westhoek.  Dit netwerk garandeert de toegankelijke en kwalitatieve zorg in de [...]

Samen op weg naar een bereikbare job!

2023-05-15T08:36:50+02:0013 May 2023|nieuws welzijn, nieuws Westhoekoverleg|

www.naarjobsinwestvlaanderen.be is een innovatief platform dat vacatures verbindt met de bereikbaarheid en het mobiliteitsaanbod van werkgevers. Het toont alle vacatures die VDAB op dat moment in haar databank ter beschikking heeft. Bovendien verschijnt bij elke vacature  automatisch hoe de (kandidaat)werknemer de plaats van tewerkstelling kan bereiken via verschillende vervoersmodi én welke mobiliteitsvoordelen de werkgever aanbiedt. Op de website vind je [...]

Go to Top