Op 10 oktober 2019 werd het startschot gegeven voor de opmaak van een regiostrategie dak- en thuisloosheid voor de Westhoek. Want ook in de Westhoek als zijnde een landelijke regio, is er een problematiek van dak- en thuisloosheid. Echter focust het beleid en onderzoek naar dak- en thuisloosheid zich meestal op de zichtbaarheid van dit fenomeen.

De problematiek van dak- en thuisloosheid heeft niet enkel betrekking op het aspect van huisvesting of het “geen dak boven het hoofd hebben”. Het gaat om een meervoudige kwetsbaarheid op diverse levensdomeinen, waardoor deze personen de link met zichzelf, de naaste omgeving en de ruimere samenleving (dreigen te) verliezen.

Om een inschatting te maken van de problematiek in de regio Westhoek, werd een cijferrapport gemaakt. Daarnaast werd ook de aanbodszijde van tijdelijke woonvormen onder de loep genomen om hiaten op te sporen. In vergelijking met andere regio’s in Vlaanderen kunnen er in de Westhoek zeker nog grote stappen voorwaarts gezet worden. En ook het Vlaams beleid ziet opportuniteiten in het bovenlokaal samenwerken om dak- en thuisloosheid aan te pakken. Want het huidige regeerakkoord 2019 – 2024 vermeldt expliciet het bestrijden van dak- en thuisloosheid, met aandacht voor het hele continuüm van preventie tot en met intensieve begeleiding.

Binnen de regiostrategie dak- en thuisloosheid Westhoek is het dus de bedoeling om de via samenwerking tussen verschillende sectoren en over de gemeentegrenzen heen, dak- en thuisloosheid aan te pakken. Het uiteindelijk uitbannen van dak- en thuisloosheid is het streefdoel en impliceert dat iedereen een thuis heeft (op fysiek, sociaal en wettelijk vlak) en waar nodig steun krijgt om zijn/haar woning te onderhouden zoals het moet.

De presentaties van de kick-off zijn HIER terug te vinden.
Vanuit CAW Centraal-West-Vlaanderen is er een openbare LINK met heel wat info, methodieken,… van de acties binnen de regiostrategie Midden-West-Vlaanderen.

Meer info? Lien De Vos, regionale welzijnscoördinator: lien.de.vos@dvvwesthoek.be