Dienstverlenende Vereniging Westhoek
Raad van Bestuur
Schriftelijke procedure – 17 oktober 2019
Besluit

Goedkeuring jaarplan en budget 2020

De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek keurt het ontwerp budget 2020 unaniem goed.

De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek keurt het ontwerp jaarplan 2020 unaniem goed.

Het budget 2020 en het jaarplan 2020 worden ter goedkeuring voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek van 4 december 2019.