Oproep aan medewerkers, vrijwilligers en andere actoren in de voedselhulpsector van regio Westhoek!

Op 30 januari 2020 organiseert DVV Westhoek een themadag voedselhulp.
Deze activiteit wordt georganiseerd in het kader van het project “Foodsavers Westhoek” en richt zich naar alle voedselhulporganisaties in onze regio.
Een eerste rondvraag bij enkele voedselverdeelpunten in onze regio leert dat men niet altijd meer het bos door de bomen ziet wat betreft de regelgeving rond voedselveiligheid en dat het leren van elkaars werking een grote meerwaarde kan zijn.

We gaan met deze signalen aan de slag door een themadag met twee activiteiten aan te bieden:
• om 9:00 uur wordt er een korte opleiding voedselveiligheid voor voedselhulporganisaties aangeboden door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).
• Om 11:30 uur komt Colruyt Group een woordje uitleg geven over het project Aan tafel in 1-2-3 euro, dat inzet op het toegankelijker maken van lekker en evenwichtig eten voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Het project wordt kort toegelicht en er wordt uitleg gegeven over hoe je hier als sociale organisatie kunt aan deelnemen.

U bent welkom in het Ontmoetingscentrum Heuvelhuis, Dorpsstraat 29 te Klerken (Houthulst) vanaf 8u30.
Het einde van de activiteiten is voorzien om 12u30. Hierna kan u nog even na praten met de andere deelnemers bij een kopje koffie.

Deelname aan het netwerkevenement is kosteloos. Inschrijven kan tot 20 december 2019.