Beslissingen – Buitengewone Algemene Vergadering

14 december 2022 om 17u00 – De Roende Kortemark

Goedkeuring verslag Algemene vergadering van 22 juni 2022

De algemene vergadering keurt het verslag unaniem goed

Aanstelling bestuursleden raad van bestuur

De algemene vergadering benoemt met gewone meerderheid tot bestuurslid van de raad van bestuur:
• Wieland De Meyer, Heuvelland
• Lode Morlion, Lo-Reninge
• Patrick Gouwy, Vleteren

Benoeming van de aangeduide leden met raadgevende stem per administratief arrondissement bij geheime stemming.

De algemene vergadering duidt voor het arrondissement Diksmuide Tim Deweerdt aan om de vergaderingen van de raad van bestuur met raadgevende stem bij te wonen.

De algemene vergadering duidt voor het arrondissement Ieper Katrien Desomer aan om de vergaderingen van de raad van bestuur met raadgevende stem bij te wonen.

De algemene vergadering duidt voor het arrondissement Veurne Herbert Clarebout aan om de vergaderingen van de raad van bestuur met raadgevende stem bij te wonen.

Akteneming van de benoeming van deskundigen in de raad van bestuur door de gemeenteraad van Diksmuide.

De algemene vergadering van de DVV Westhoek benoemt met unanimiteit dhr. Jeroen Vandromme, dhr. Bram Degrieck en dhr. Koen Meersseman als deskundige voor de raad van bestuur van de DVV Westhoek voor de periode 2023-2024.

Goedkeuring jaarplan DVV Westhoek 2023

De buitengewone algemene vergadering keurt het ontwerp jaarplan 2023 met unanimiteit van stemmen goed.

Goedkeuring budget DVV Westhoek 2023

De buitengewone algemene vergadering keurt het ontwerp budget 2023 met unanimiteit van stemmen goed.

Vaststelling gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten 2023

De buitengewone algemene vergadering stelt de bijdrage in de werkingskosten van de 17 gemeenten voor 2023 vast op 1,14 Euro per inwoner.

De buitengewone algemene vergadering verzoekt de Stad Wervik om 0,5 Euro per inwoner werkingsbijdrage voor 2023 aan DVV Westhoek over te maken.