Beslissingen – Raad van Bestuur
Dienstverlenende Vereniging Westhoek
28 februari 2024 om 18u00 in het Streekhuis Westhoek

Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 20 december 2023

De Raad van Bestuur keurt het verslag unaniem goed

Aanwerving renovatieadviseur en begeleider Energiehuis Westhoek

De raad van bestuur keurt de vacature met toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en het functieprofiel voor een renovatieadviseur en begeleider Energiehuis unaniem goed.

De raad van bestuur gaat akkoord om de vacature voor renovatieadviseur en begeleider Energiehuis Westhoek opnieuw open te zetten.

Goedkeuring opstart Fietslease met O2O.

De raad van bestuur gaat unaniem akkoord dat er voor de opstart van de Fietslease voor het personeel van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek wordt samengewerkt met bureau O2O

De raad van bestuur verleent unanieme volmacht aan de algemeen directeur om de samenwerking met o2o verder uit te werken en op te starten.  De opstart van het fietsplan dient budgetneutraal te gebeuren met een minimale belasting van de overheaddiensten van DVV Westhoek. 

Goedkeuring betaling facturen

De raad van bestuur geeft unanieme goedkeuring voor de betaling van de facturen De Lijn voor busverbinding Poperinge – Hazebrouck –december 2023 en januari 2024 – 2 x €33.213,33

De raad van bestuur geeft unanieme goedkeuring voor de betaling van de factuur SKT voor de aankoop en installatie van de koelcel voor Foodsavers Westhoek – €49.022,42

De raad van bestuur geeft unanieme goedkeuring voor de betaling van de factuur Provincie West-Vlaanderen voor de huur van de burelen in het Streekhuis Westhoek – €20.333,70

Goedkeuring jaarlijks activiteitenverslag 2023 voor FSMA (Financial Services and Markets Authority of de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)

De raad van bestuur keurt het jaarlijks activiteitenverslag FSMA 2023 als bijlage 4 1b bij dit besluit goed

De raad van bestuur verleent volmacht aan de (onder)voorzitter en algemeen directeur om het activiteitenverslag 2023 voor FSMA te ondertekenen.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor het EFRO-project ‘Next Gen Lokale Besturen: een digitale transformatie voor een efficiëntere regio’.

De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten, de POM West-Vlaanderen en de WVI unaniem goed.

De raad van bestuur verleent unanieme volmacht aan de (onder)voorzitter en de algemeen directeur om de samenwerkingsovereenkomsten te tekenen.

Goedkeuring deelname DVV Westhoek bij aanvraag projectsubsidie voor cultureel-erfgoedwerking op bovenlokaal niveau (Noordelijke Westhoek)

De Raad van Bestuur keurt de partnerfiche unaniem goed en gaat zo akkoord met de indiening van het projectdossier dat door het Bakkerijmuseum zal worden ingediend in samenwerking met DVV Westhoek, Navigo en Ten Duinen.

De Raad van Bestuur verleent unaniem volmacht aan de algemeen directeur om de partnerfiche van het bovenlokaal erfgoeddossier “Ontwikkeling van een duurzame erfgoedwerking en een regionale collectie- en depotwerking in regio Noordelijke Westhoek” te ondertekenen.

Goedkeuring aansluitingsovereenkomst DICE voor Intergemeentelijke archiefdienst

De raad van bestuur keurt de instap in de databank DICE unaniem goed.

De raad van bestuur verleent unanieme volmacht aan de (onder) voorzitter en algemeen directeur om de aansluitingsovereenkomst te ondertekenen.

Goedkeuring aanvraag subsidiedossier ‘Provinciaal reglement inzake subsidiëring van een digitaal informatiebeheerder’ voor Alveringem, Houthulst en Nieuwpoort bij Provincie West-Vlaanderen

De raad van bestuur gaat unaniem akkoord met de indiening van het subsidiedossier ‘digitaal informatiebeheer’ bij de Provincie West-Vlaanderen voor de gemeenten Alveringem, Houthulst en Nieuwpoort.

De raad van bestuur heeft unanieme volmacht aan de (onder)voorzitter en de algemeen directeur om het subsidiedossier te ondertekenen