19 maart, World Social Work Day… En dus zetten we in samenwerking met het (West-)Vlaams Platform Sterk Sociaal Werk de job van sociaal werker in de kijker.

Wereldthema dit jaar is ‘Buen Vivir: shared future for transformative change‘. Het thema benadrukt de noodzaak aan sociaal werkers. Want sociaal werkers spelen een belangrijke rol bij het stimuleren van positieve verandering en het bevorderen van samenleven gebaseerd op wederzijds respect. Het is een belangrijke dag om te tonen wat sociaal werkers allemaal doen en hoe zij elke dag opnieuw prioriteit geven aan echt welzijn voor alle, maar in het bijzonder voor de meest kwetsbare personen van onze samenleving.

Ook DVV Westhoek zet z’n schouders onder het West-Vlaams Platform Sterk Sociaal Werk! Vanuit de overtuiging dat we sociaal werkers uit alle sectoren, in de dagdagelijkse praktijk met elkaar moeten verbinden want samen geraken we verder en kunnen we inwoners uit de Westhoek vooruit helpen.

Zoals je ziet in het filmpje, slaan de sociaal werkers van de Westhoek de bal niet mis als het aankomt op verbinding leggen met elkaar 😉

Een dikke merci voor jullie dagdagelijkse inzet!