Donderdag 7 maart werd het startmoment georganiseerd van het Lokaal Partnerschap Westhoek. Zo’n 150 aanwezigen verzamelden in het Heuvelhuis te Klerken om meer info te krijgen over de doelstellingen van dit nieuwe project dat loopt van 1 januari 2024 tot eind 2029. Jaarlijks ontvangt het partnerschap 608 500€ vanuit Europa, Vlaanderen, VDAB en de Lokale Besturen van de referentieregio Westhoek. Dienstverlenende Vereniging Westhoek neemt de promotorrol op.

Het lokaal partnerschap Westhoek is een interdisciplinair samenwerkingsverband met partners uit de welzijns- tewerkstellings- zorg en onderwijssector dat een laagdrempelig, outreachend breed generalistisch, flexibel, krachtgericht ondersteuningsaanbod ontwikkelt voor de meest kwetsbare doelgroepen met een complexe problematiek. Specifiek voor de regio Westhoek gaat het over:

Jongvolwassenen 18 – 30 jaar

Zorgwekkende aanbodmijders

Personen met een migratieachtergrond

De rode draad bij deze drie doelgroepen is de complexiteit aan en combinatie van problemen (verslaving, GGZ-problematiek, woonnood, detentieverleden, criminaliteit, …) waardoor ze (nog) niet kunnen toegeleid worden naar werk of zinvolle dagbesteding.

Europa WSE (Werk en Sociale Economie) en de Vlaamse Overheid willen samenwerkingen tot stand brengen tussen VDAB, lokale besturen en andere relevante dienstverleners. Het doel is om op een duurzame en dynamische manier te reageren op de uiteenlopende behoeften en vragen van personen met complexe problemen, om hen te helpen bij het vinden van werk.

Om dit te realiseren mochten referentieregio’s uit Vlaanderen projecten indienen waarbij de focus moest liggen op  het faciliteren van een dienstverlening om werkzoekenden en niet-beroepsactieven met een complexe multi-problematiek te bereiken. Via die nieuwe dienstverlening wil men die zeer kwetsbare personen helpen om gehoord en gezien te worden rond hun uitdagingen zodat ze ten volle kunnen participeren aan de samenleving, en op termijn ook aan de arbeidsmarkt.

Tijdens het startmoment kregen de aanwezigen meer info over hoe deelnemers (we willen niet spreken over cliënten) kunnen instappen in een coachingtraject. Tijdens zo’n traject krijgt een deelnemer op alle nodige levensdomeinen ondersteuning. Waar nodig wordt ingezet op hulpcoördinatie.

De partners uit het partnerschap stellen een interdisciplinair team van coaches ter beschikking. 9 coaches en 1 coördinator gaan met veel ‘goesting’ aan de slag. Één coach ondersteunt één deelnemer. De coaching verloopt aan huis of op een andere locatie dicht bij de deelnemer als antwoord op de aanwezige mobiliteitsproblematiek in de regio Westhoek.

Gedurende het traject wordt er maximaal ingezet op het eigenaarschap van de deelnemer – die nu geen aansluiting vindt bij de reguliere hulp-en dienstverlening. De focus ligt op ‘empowerment’. Doordat vertrokken wordt van de krachten van de deelnemers, zij zelf inspraak krijgen, mee nadenken, samen met de coach stappen zetten, krijgen ze minder het gevoel afhankelijk te zijn van hulpverlening. De deelnemers blijven dus in het volledige traject eigenaar van hun ondersteuningsdoelen en zo er is meer slaagkans om op langere termijn niet (blijvend) afhankelijk te zijn van (verschillende) hulpverleners.

Naast de informatie over de doelstellingen en opzet van dit project, konden de aanwezigen ook mee stemmen voor een ‘catchy’ naam van dit project. WestUp was met 65% van de stemmen de meest populaire naam. Vanaf nu wordt dus niet meer gesproken van het Lokaal Partnerschap Westhoek maar van WestUp.

Wie alle info wil (her)bekijken, je kan de presentatie van het startmoment HIER terugvinden.