Beslissingen – Raad van Bestuur
Dienstverlenende Vereniging Westhoek
20 december 2023 om 18u00 in het Streekhuis Westhoek

Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 24 november 2023

De Raad van Bestuur keurt het verslag unaniem goed

Aanstelling coördinator IOED Hydra.

De raad van bestuur stelt EV aan in de functie van beleidsmedewerker erfgoed als coördinator IOED Hydra via een voltijds contract van onbepaalde duur. Deze medewerker wordt ingedeeld in de graad IA1, met 13 jaar en 8 maanden geldelijke anciënniteit en 0 jaar schaalanciënniteit

De raad van bestuur keurt de arbeidsovereenkomst met EV unaniem goed. 

Goedkeuring betaling facturen

De raad van bestuur geeft unanieme goedkeuring voor de betaling van de factuur WVI voor de straatthermografie Heuvelland – €22.823,02

De raad van bestuur geeft unanieme goedkeuring voor de betaling van de factuur De Lijn voor busverbinding Poperinge – Hazebrouck –november 2023 – €33.213,33

Energiehuis DVV Westhoek: Nationale Bank van België – Volmacht van een informatieplichtige aan een andere informatieplichtige voor toegang tot de BECRIS-productieomgeving

De raad van bestuur gaat unaniem akkoord met de volmacht van de Nationale Bank van België van een informatieplichtige aan een andere informatieplichtige voor toegang tot de BECRIS-productieomgeving.

De raad van bestuur mandateert de (onder)voorzitter en de algemeen directeur om de volmacht namens DVV Westhoek te ondertekenen.

Energiehuis Westhoek: Goedkeuring addendum begeleiding verwarming & PV

De raad van bestuur keurt het addendum begeleiding duurzame verwarming & PV unaniem goed.

De raad van bestuur mandateert de (onder)voorzitter en de algemeen directeur om het addendum namens DVV Westhoek te ondertekenen.

WoonWinkel West: Addendum aan samenwerkingsovereenkomst tussen DVV Westhoek en de betrokken gemeenten

De raad van bestuur keurt het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten in kader van de intergemeentelijke samenwerking WoonWinkel West unaniem goed.

De raad van bestuur mandateert de (onder)voorzitter en de algemeen directeur om de samenwerkingsovereenkomst namens DVV Westhoek te ondertekenen.