Beslissingen – Bijzonder Algemene Vergadering
Dienstverlenende Vereniging Westhoek
13 december 2023 om 18u00 in het Streekhuis Westhoek

Goedkeuring verslag jaarvergadering 21 juni 2023

De bijzondere algemene vergadering keurt het verslag unaniem goed.

Goedkeuring jaarplan DVV Westhoek 2024

De bijzondere algemene vergadering keurt het ontwerp jaarplan 2024 met unanimiteit van stemmen goed.

Goedkeuring budget 2024

De bijzondere algemene vergadering keurt het ontwerp budget 2024 met unanimiteit van stemmen goed.

Vaststelling gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten 2024

De bijzondere algemene vergadering stelt de bijdrage in de werkingskosten van de 17 gemeenten voor 2024 vast op 1,14 Euro per inwoner.

De bijzondere algemene vergadering verzoekt de Stad Wervik om 0,5 Euro per inwoner werkingsbijdrage voor 2024 aan DVV Westhoek over te maken.