In september lanceerde Europa WSE de gesloten oproep ‘Lokale partnerschappen voor duurzame arbeidsmarktdeelname van mensen met complexe problemen’. De lokale besturen van de referentieregio Westhoek dienden eind november samen met VDAB en elf andere partners een projectdossier in. Dienstverlenende Vereniging Westhoek treedt hierbij op als promotor. Het projectdossier werd goedgekeurd en vanaf 1 januari 2024 kunnen de puzzelstukjes eindelijk in elkaar gelegd worden. Alle partners binnen het samenwerkingsverband starten dan met het implementeren van een nieuw ondersteuningsaanbod in de regio dat moet leiden tot een versterkte participatie van kwetsbare personen in de samenleving, inclusief maar niet uitsluitend naar werk.

De referentieregio Westhoek kenmerkt zich door een hoge werkzaamheidsgraad. Dit betekent dat ongeveer 80% van de inwoners tussen 18 en 65 jaar aan het werk zijn. Dit is positief anderzijds ook een enorme uitdaging want er blijft een ‘restgroep’ van personen over die op heden niet op de arbeidsmarkt terecht kunnen omwille van een complexiteit aan problemen. Ze zijn dus nog niet klaar voor toeleiding naar werk of zinvolle dagbesteding. Deze doelgroep heeft nood aan een integrale ondersteuning op alle mogelijke levensdomeinen (wonen, financiën, psycho-sociaal welbevinden,…). Deze integrale ondersteuning kan enkel geboden worden wanneer alle partners uit het Lokaal Partnerschap Westhoek hun expertise bundelen. En dat is bovendien ook nodig omdat er binnenkort heel wat ‘babyboomers’ op pensioen gaan dus elke arbeidskracht zal nodig zijn om alle vacatures op termijn nog ingevuld te krijgen.

De deelnemers zullen op alle nodige levensdomeinen ondersteuning krijgen en waar nodig wordt ingezet op hulpcoördinatie. De partners binnen het samenwerkingsverband zijn Argos, Arktos, CAW Centraal West-Vlaanderen, CGG Largo, De Lovie, De Sleutel, Emino, Groep Intro, Kompas, Ligo en Vondels. Zij zullen een interdisciplinair team van coaches ter beschikking stellen.  Één coach ondersteunt één deelnemer. De coaching verloopt zo dicht mogelijk bij de deelnemer (mobiel, aan huis) als antwoord op de aanwezige mobiliteitsproblematiek in de regio Westhoek. Gedurende het traject wordt er maximaal ingezet op het eigenaarschap en de krachten van de deelnemer die op vandaag nog geen aansluiting vindt bij de reguliere hulp- en dienstverlening. De focus ligt op ‘empowerment’ zodat de deelnemer op termijn niet langer afhankelijk is van hulpverlening of veel sneller de stap durft te zetten wanneer het fout dreigt te gaan.

Het Lokaal Partnerschap Westhoek gaat van start op 1 januari 2024 en kent een duurtijd van 6 jaar. Jaarlijks is er een projectsubsidie voorzien van 426.223,25 € vanuit Europa WSE en de Vlaamse Overheid. De Lokale Besturen en VDAB voorzien ook elk in een cofinanciering van 91.333,55€. Het totale werkingsbudget beschikbaar voor het Lokaal Partnerschap Westhoek is dus vastgelegd op 608.890,35 € per jaar.