Overhandiging gemeenteraadsmoties ZiekenhuisNetwerk Westhoek aan Minister Hilde Crevits

Op woensdag 13 december overhandigen Vlaams parlementslid en burgemeester van Ieper Emmily Talpe, burgemeester van Veurne Peter Roose en Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge de bundel met alle unaniem goedgekeurde gemeenteraadsmoties voor een ZiekenhuisNetwerk voor de Westhoek aan Minister Hilde Crevits. Als Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is ze bevoegd voor deze erkenningen.

Momenteel zijn 12 ziekenhuisnetwerken erkend in Vlaanderen. Er is nog ruimte voor één bijkomend netwerk.  Westhoekoverleg én de betrokken zorginstellingen in de Westhoek zijn vragende partij om deze 13de erkenning aan de Westhoek toe te wijzen, om op deze manier een betere en betaalbare zorg dicht bij huis te garanderen in de regio.

“In de motie wordt gepleit voor de duurzame verankering van de locoregionale zorg in de Westhoek, wat enkel mogelijk is op lange termijn door de oprichting van een ZiekenhuisNetwerk Westhoek, in een samenwerking tussen het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper en az West in Veurne.  Westhoekoverleg ziet de oprichting en de erkenning van dit netwerk als een cruciale schakel in het behoud en de uitbouw van de nabije gezondheidszorg in de Westhoek-regio, en dus ook in het belang van de patiënt. Daarnaast zou dit ook belangrijke troef zijn voor de verdere uitbouw van de woon- en werk-functies in deze regio”, aldus Emmily Talpe, voorzitter van het Westhoekoverleg.

In aanvulling van deze verankering van de locoregionale zorg pleit Westhoekoverleg evenzeer en gelijktijdig  voor de ontsluiting van supraregionale zorg voor de Westhoek door de verdere uitbouw van de samenwerkingen van de Westhoek-ziekenhuizen met de grote ziekenhuizen in West-Vlaanderen, Sint Jan Brugge, AZ Groeninge Kortrijk en AZ Delta Roeselare, en met de universitaire ziekenhuizen, buiten West-Vlaanderen.

Minister Crevits ontving met veel aandacht het signaal van de Westhoek en gaf aan werk te maken van een onderhandelde oplossing.