Beslissingen – Raad van Bestuur
Dienstverlenende Vereniging Westhoek
24 november 2020 om 18u00 – Teamsvergadering

Aanstelling beleidscoördinator WoonWinkel West

De raad van bestuur stelt KV aan als beleidscoördinator voor WoonWinkel West via een contract van onbepaalde duur in een voltijdse tewerkstelling. Op basis van haar diploma en werkervaring wordt deze medewerker ingedeeld in de graad IA2.

De raad van bestuur keurt de arbeidsovereenkomst beleidscoördinator WoonWinkel West unaniem goed.

Goedkeuring vacature en functieprofiel vacantverklaring en samenstelling jury voor de aanwerving deskundige wonen WoonWinkel West

De Raad van Bestuur neemt EC op in een wervingsreserve voor een periode van 2 jaar.

De Raad van Bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek keurt de vacature met de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en het functieprofiel voor de aanwerving van een deskundige wonen voor WoonWinkel West unaniem goed. Deze vacature werd reeds goedgekeurd door de stuurgroep van WoonWinkel West op haar bijeenkomst op 17 november 2020.

De Raad van Bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek verklaart de vacature voor een tijdelijke betrekking van 6 maanden als deskundige wonen WoonWinkel West vacant.

De Raad van Bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek stelt de jury voor de aanwervingsprocedure van de deskundige Woonwinkel West:
– Coördinator van Energiehuis Westhoek
– Coördinator van WoonWinkel West

Aanstelling Wijk-werkcoach Ieper, Heuvelland Mesen

De raad van bestuur stelt SS aan als Werkcoach Ieper, Heuvelland, Mesen via een contract van onbepaalde duur en een tewerkstellingsbreuk 0,8 VTE. In functie van het diploma wordt deze medewerker ingedeeld in de graad IB1.

De raad van bestuur keurt de arbeidsovereenkomst “werkcoach Ieper, Heuvelland, Mesen voor het project Wijkwerken Westhoek” unaniem goed.

Goedkeuring aanvraag ouderschapsverlof JP

De raad van bestuur stemt in met de vraag om ouderschapsverlof op te nemen gedurende 8 weken van 27 april tem 21 juni 2021.

Goedkeuring vervangingsovereenkomst EV voor vervanging moederschapsverlof en ouderschapsverlof JP

De raad van bestuur keurt de vervangingsovereenkomst voor EV unaniem goed.

Aanstelling boekhouder voor DVV Westhoek voor de boekjaren 2021-2023

De raad van bestuur stelt kantoor Vandelanotte aan als boekhouder van de DVV Westhoek.

Delegatiebesluit voor ondertekening vrijwilligersovereenkomst cultuuroverleg IJzervallei

De Raad van Bestuur, organisator van cultuuroverleg IJzervallei, gaat akkoord om delegatie te verlenen aan de coördinator voor het ondertekenen van de vrijwilligersovereenkomsten.

Goedkeuring offerte uitwerking logo en de nieuwe website voor het nieuwe concept van ‘Artiest zoekt Feestneus’.

De Raad van Bestuur keurt de offerte van Studiovis unaniem goed.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen DVV Westhoek en de gemeenten Alveringem, Diksmuide, Houthulst, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Koekelare, Kortemark, Vleteren en Zonnebeke i.k.v. De Opstap

De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst De Opstap van DVV Westhoek met de desbetreffende lokale besturen unaniem goed.

Goedkeuring bestek en lancering offertevraag voor de aankoop van uitrusting (fietspomp) voor stationshub Kortemark i.k.v. Stronger Combined

De raad van bestuur gaat akkoord met het voorstel van procedure, nl. onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

De raad van bestuur keurt het bestek unaniem goed.

De raad van bestuur gaat akkoord om volgende leveranciers aan te schrijven:
– Fietsparkeren.net, Conservenweg 3C, 2940 Stabroek
– Mobiel vzw, Minister Pieter Tacklaan 57, 8500 Kortrijk
– Koppen.be , Industriepark Brechtsebaan 22, 2900 Schoten

Algemene stand van zaken rond de werking van de Vervoerregio en goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met De Lijn in het kader van de uitvoering van het pilootproject vervoer op maat.

De raad van bestuur keurt de overeenkomst tussen DVV Westhoek en De Lijn unaniem goed.