Dienstverlenende Vereniging Westhoek
Algemene Vergadering
23 juni 2020 om 18u
Besluiten

Vaststelling van de jaarrekening 2019 aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor (art. 18 statuten);

De algemene vergadering stelt de jaarrekening 2019 vast aan de hand van het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris.

Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en revisor (art. 18 statuten);

Aan de hand van de voorgelegde verslagen en rekeningen verleent de algemene vergadering kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.

De vergadering kan u opnieuw bekijken via onderstaande video.