In 2016 sloegen de DVV Westhoek, vijf lokale besturen en twee sociale economie partners uit de Westhoek de handen in elkaar om een efficiëntere verdeling van voedseloverschotten aan voedselhulporganisaties op poten te zetten. Een voortraject onder de noemer Disruptive Food mondde uit in het project Foodsavers Westhoek (2019-2021) dat doelt op de opstart van een sociaal distributieplatform. Na een grondige voorbereiding ging het sociaal distributieplatform Foodsavers Westhoek operationeel van start op maandag 15 juni 2020.

Wat doet een sociaal distributieplatform?

Een sociaal distributieplatform zamelt kwalitatieve overschotten (voeding en niet-voeding) in en herverdeelt die naar sociale (voedsel)hulporganisaties en zo tot bij mensen in armoede. Het werkt aanvullend op de werking van de Voedselbank en voedselverdeelpunten. Een sociaal distributieplatform onderscheidt zich enerzijds van de werking van de Voedselbank op vlak van schaalgrootte: het organiseert logistieke herverdeling in een bepaalde regio en richt zich op lokale schenkers. Anderzijds onderscheidt het zich van een voedselverdeelpunt omdat het geen rechtstreekse levering aan mensen in armoede verzorgt, dat blijft de taak van het voedselverdeelpunt.

Twee snelheden

Het sociaal distributieplatform in de Westhoek krijgt vorm in twee snelheden. Na een grondige voorbereiding ging een experimenteel distributieplatform van start in de vijf gemeenten die reeds participeerden in het traject Disruptive Food, zijnde De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Veurne en Diksmuide. Sinds 15 juni gaat Foodsavers Westhoek elke ochtend de voedseloverschotten van Colruyt Diksmuide ophalen en brengen ze die naar de betrokken vedselhulporganisaties in de pilootregio. Na positieve evaluatie van het experimenteel project wordt er aan de slag gegaan bij de andere gemeenten om een gelijkaardig traject af te leggen en de good practices uit te rollen over de volledige Westhoek. De projectfase loopt nog tot het voorjaar van 2021.

gemiddeld 300 kg voedseloverschotten per week ophalen
4 voedselhulporganisaties ontvangen deze overschotten
2 leerwerknemers in dienst bij Foodsavers via Tijdelijke Werkervaring

Samenwerking met de sociale economie

Een belangrijke pijler van het project Foodsavers Westhoek is de creatie van sociale tewerkstellingskansen. Het transport-, magazijn- en administratiewerk wordt verzorgd door twee beloftevolle leerwerknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor werkt Foodsavers Westhoek samen met de OCMW’s, De Groene Kans vzw en InterWest vzw. Het depot van Foodsavers Westhoek van waaruit alle logistiek georganiseerd wordt, bevindt zich ook op de terreinen van InterWest vzw te Veurne.

Doelstelling

Sociale distributieplatformen realiseren een positieve maatschappelijke en economische impact op diverse domeinen. Zo mikt Foodsavers Westhoek op een verhoogd volume en een verhoogde kwaliteit van het voedselhulpaanbod, het reduceren van voedselverlies en de creatie van sociale tewerkstellingskansen in de regio. In de maand juni redde Foodsavers Westhoek al meer dan 600 kg voedseloverschotten van de afvalberg door het in te zetten als voedselhulp voor kwetsbare inwoners van de Westhoek.

Het project Foodsavers Westhoek wordt gesubsidieerd met steun van de Vlaamse Overheid en de Nationale Loterij.