Dienstverlenende Vereniging Westhoek
Buitengewone Algemene Vergadering
Streekhuis Westhoek, 4 december 2019 om 18u
Besluiten

Wijzigingen samenstelling Raad van Bestuur

De algemene vergadering benoemt mevrouw Ann-Sophie Himpe, Stad Ieper met unanimiteit van stemmen als lid van de Raad van Bestuur in de vervanging van mevrouw Emmily Talpe.

Goedkeuring jaarplan 2020

De algemene vergadering keurt het ontwerp jaarplan 2020 zoals vervat in bijlage 3 bij dit verslag met unanimiteit van stemmen goed.

Goedkeuring budget 2020

De algemene vergadering keurt het ontwerp budget 2020 zoals vervat in bijlage 4 bij dit verslag met unanimiteit van stemmen goed.

Vaststelling gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten 2020

De algemene vergadering stelt de bijdrage in de werkingskosten van de 17 gemeenten unaniem vast op 1,14 Euro per inwoner.