Dienstverlenende Vereniging Westhoek
Raad van Bestuur
Streekhuis Westhoek, 16 november 2018 om 7u30

Beslissingen

Personeel
Goedkeuring arbeidsovereenkomst Jeroen Haghedooren

Artikel 1
De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek verleent goedkeuring aan de arbeidsovereenkomst Medewerker energielening Westhoek.

Inhoudelijke werking
Welzijn – Uitvoering project sociale distributieplatform

Artikel 1
De Raad van Bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek beslist om over te gaan tot de aanwerving van een halftijds (1/2 VTE) projectmedewerker (Medewerker B11) voor een periode van 2 jaar voor de uitvoering van het project Sociale Distributieplatformen in de regio Westhoek.

Vrije Tijd – Goedkeuring inkanteling Paspartoe in DVV Westhoek

Artikel 1
De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging (DVV) keurt de samenwerkingsovereenkomst in bijlage 4.2 goed betreffende de intergemeentelijke samenwerking Pas Partoe.