Dienstverlenende Vereniging Westhoek
Buitengewone algemene vergadering
Streekhuis Westhoek, 18 december om 18u
Beslissingen

Goedkeuring budget 2018

De buitengewone algemene vergadering van de Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek keurt het ontwerp budget 2018 zoals vervat in bijlage bij dit verslag goed.

Goedkeuring budget 2019

De buitengewone algemene vergadering van de Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek keurt het ontwerp budget 2019 goed.

Goedkeuring wijzigingen statuten DVV Westhoek

De buitengewone algemene vergadering keurt unaniem de aangepaste statuten goed.

Vaststelling gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten 2019

De buitengewone algemene vergadering van de Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek stelt de bijdrage in de werkingskosten van de 16 gemeenten vast op 1,14 Euro per inwoner.

Benoeming commissaris onder de leden van het instituut der bedrijfsrevisoren

De buitengewone algemene vergadering benoemt Walter Hosten als bedrijfsrevisor van de DVV Westhoek.