Nieuwjaarsdag 2019 was een bijzondere dag voor de sociale economie in Vlaanderen. Sinds 1 januari 2019 is er niet langer sprake van beschutte en sociale werkplaatsen, maar spreken we over maatwerkbedrijven.

De Vlaamse Regering keurde reeds op 3 juli 2013 het decreet maatwerk bij collectieve inschakeling goed. Dat decreet wil werk en ondersteuning op maat bieden aan mensen die moeilijk een job vinden en hen zo naar het reguliere circuit laten doorstromen. Deze hervorming vereenvoudigt de subsidievoorwaarden en de ondersteunende maatregelen voor ondernemingen in de sociale economie (meer specifiek de beschutte en sociale werkplaatsen) en stemt ze beter op elkaar af. De regelgeving is nu op 1 januari 2019 in werking getreden.

Elke dag zetten meer dan 25.000 werknemers in de maatwerkbedrijven hun buitengewone talenten in binnen de meest diverse activiteiten. Zo groeien zij in hun competenties, maar helpen zij ook de Vlaamse economie groeien. Met een uitgebreide mediacampagne wordt de start van maatwerk bekend gemaakt en worden ook de werknemers en de maatwerkbedrijven onder de aandacht gebracht bij het brede publiek. Hierbij hoort ook de lancering van een nieuwe term: ‘maatwerkers’.

Wil je meer weten over het decreet ‘Maatwerk bij collectieve inschakeling’ en zicht krijgen op de werknemers die binnen de sociale economie werkzaam zijn op maat van hun talenten? Ga dan zeker eens een kijkje nemen op https://www.socialeeconomie.be/collectief-maatwerk.