Dienstverlenende Vereniging Westhoek
Raad van Bestuur
Streekhuis Westhoek, 13 maart 2019 om 18u00
Beslissingen

Aanduiden voorzitter en ondervoorzitter

De heer Toon Vancoillie, schepen Kortemark wordt, als enige kandidaat voor het voorzitterschap van de DVV Westhoek, met unanimiteit aangeduid.

Mevrouw Marleen Soete, schepen Langemark-Poelkapelle wordt, als enige kandidaat voor het ondervoorzitterschap van de DVV Westhoek, met unanimiteit aangeduid.

Personeel: Aanstelling tijdelijke projectmedewerker Sociale Distributieplatforms

De raad van bestuur stelt Mevr. Linde Maes aan als projectmedewerker Foodsavers Westhoek.
Mevr. Katrien Vanhoudt wordt opgenomen in de werfreserve.

Inhoudelijke werking: welzijn

De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek keurt de partnerschapsovereenkomst private partners i.k.v. samenwerkingsverband Welzijnsplatform unaniem goed.

De raad van bestuur keurt het projectdossier Geïntegreerd Breed Onthaal LSB – 2019 unaniem goed.

De raad van bestuur keurt de overeenkomst met niet-DVV Westhoek-gemeenten, m.n. Koksijde, Middelkerke, Torhout, Oudenburg, Gistel en Ichtegem, i.k.v. Geïntegreerd Breed Onthaal unaniem goed.

Inhoudelijke werking: Energiehuis Westhoek

De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek keurt de nulmeting en het driejarenplan van Energiehuis Westhoek unaniem goed.