Beslissingen – Raad van Bestuur
Dienstverlenende Vereniging Westhoek
24 april 2024 om 18u00 in het Streekhuis Westhoek

Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 27 maart 2024

De Raad van Bestuur keurt het verslag unaniem goed

Goedkeuring betaling facturen

De raad van bestuur geeft unanieme goedkeuring voor de betaling van de factuur De Lijn voor busverbinding Poperinge – Hazebrouck – maart 2024 – €33.213,33

Voorstel van aanstelling bedrijfsrevisor voor DVV Westhoek voor de boekjaren 2024-2026

De raad van bestuur draagt unaniem Kantoor Hosten voor aan de jaarvergadering van 26 juni 2024 om aan te stellen als bedrijfsrevisor van de DVV Westhoek voor de periode 2024-2026

Goedkeuring jaarverslag Energiehuis Westhoek 2023 voor het Vlaams Energie en Klimaat Agentschap (VEKA)

De raad van bestuur keurt het jaarverslag 2023 Energiehuis Westhoek unaniem goed.

Goedkeuring verduidelijkende nota bij het addendum van de samenwerkingsovereenkomst voor UiTPAS Westhoek

De raad van bestuur keurt de verduidelijkende nota bij het addendum aan de regionale samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten ikv UiTPAS Westhoek unaniem goed.

De raad van bestuur mandateert de (onder)voorzitter en de algemeen directeur om het addendum met inbegrip van de verduidelijkende nota namens DVV Westhoek voor stadsbestuur Ieper te ondertekenen.