Vlaanderen telt verschillende voedseldistributieplatformen. Ook in de Westhoek is Foodsavers aan zet om kwalitatieve voedseloverschotten op te halen bij lokale supermarkten, bedrijven en landbouwers en deze in een tweede fase te herverdelen naar mensen in een financieel kwetsbare situatie. De ophaling en herverdeling van de overschotten gebeurt door de inzet van leerwerknemers. In 2021 zette een klein groepje lokale besturen uit de Westhoek hun schouders onder Foodsavers Westhoek. Anno 2024 zijn al 14 lokale besturen in deze samenwerking gestapt.

Foodsavers Westhoek ontstond na signalen vanuit verschillende OCMW’s van de Westhoek. Er is de vaststelling dat er een toenemende vraag naar voedselhulp aanwezig is bij burgers. Meer en meer gezinnen hebben het financieel moeilijk ten gevolge van de coronacrisis, energiecrisis, ongunstige economische conjunctuur, Oekraïnecrisis. OCMW’s kiezen vaak in eerste instantie om materiële hulp te bieden aan burgers zodat het maandelijks budget voor voeding/kledij vrij komt voor andere (af)betalingen. Hierdoor worden steeds meer burgers verwezen naar de lokale voedselhulpinitiatieven, kledijdiensten, ruilwinkels,…

Daarnaast winnen het lokale en regionale niveau aan belang omwille van twee redenen. Enerzijds is er een dalende tendens van schenkingen van voedseloverschotten vanuit de industrie (-30%) aan de provinciale Voedselbanken en is er ook steeds minder budget (-21%) binnen het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) voor de aankoop van FEAD-goederen die kunnen geschonken worden door de sociale voedselhulporganisaties. De nabijheid van een distributieplatform om overschotten op te halen bij lokale handelaars, supermarkten, landbouwers is dus zeer belangrijk om deze tekorten op te vangen.

Eerste bouwstenen binnen DVV Westhoek

De eerste bouwstenen van Foodsavers Westhoek werden gelegd binnen Dienstverlenende Vereniging Westhoek, de intercommunale van de westhoekgemeenten, in samenwerking met de lokale besturen Alveringem, De Panne, Diksmuide, Koekelare, Koksijde, Nieuwpoort, Veurne. En ook dankzij de ondersteuning vanuit de Vlaamse Overheid, Leader Westhoek, de Nationale Loterij, de expertise via het West-Vlaamse netwerk Foodsavers en de samenwerking met Voedselbank West-Vlaanderen. Via deze samenwerking haalde Foodsavers Westhoek in 2023 zo’n 128 ton voedseloverschotten op om te herverdelen naar de meest kwetsbaren.

14 Lokale besturen en 20-tal schenkers

Stilaan raakten andere OCMW’s uit de Westhoek gecharmeerd door de werking van Foodsavers Westhoek en sinds januari 2024 zijn er in totaal 14 Westhoekgemeenten aangesloten bij deze samenwerking want ook Houthulst, Kortemark, Lo-Reninge, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke participeren nu. Om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen moesten ook meer schenkers gezocht worden. Ondertussen kan Foodsavers al rekenen op een twintigtal lokale schenkers die op structurele basis hun voedseloverschotten doneren.

Logistieke groei

De geografische uitbreiding, de toename aan schenkers en de grotere vraag vanuit meer lokale besturen zorgden er voor dat Foodsavers Westhoek ook logistiek moest meegroeien. Er was nood aan een groter magazijn, extra koelwagens en meer leerwerknemers voor het transport en de logistieke taken. De samenwerkende lokale besturen zijn bereid een jaarlijkse bijdrage te voorzien voor Foodsavers Westhoek. TWS Projects zocht bedrijven die een extra koelwagen sponsorden en InterWest vzw, het maatwerkbedrijf te Veurne, stelde een groter depot ter beschikking waarin nu ook een veel grotere koelcel en gekoelde sorteerruimte is voorzien. Een klein duwtje in de rug voor de koelinstallatie kregen we ook van de serviceclubs Kiwanis La Joconde en Zonta Diksmuide.

Met deze structurele uitbreiding en verregaande samenwerking hoopt Foodsavers Westhoek in 2024 het record van 128 ton opgehaalde overschotten te overtreffen!

Meer informatie:

Foodsavers Westhoek
Aster Ketels, projectmedewerker – 0477 499 467 – aster.ketels@dvvwesthoek.be