Dienstverlenende Vereniging Westhoek
Raad van Bestuur
Gemeentehuis Zonnebeke, 18 januari 2019 om 10u00

Beslissingen

Personeel – Goedkeuring arbeidsovereenkomst Alain Paesbrugghe

Artikel 1.
De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek verleent goedkeuring aan de arbeidsovereenkomst Financieel beheerder zoals vervat in bijlage 2.1 bij het verslag.

Personeel – Aanwerving tijdelijke projectmedewerker Sociale Distributieplatforms

Artikel 1.
De Raad van Bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek keurt de vacature met de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden (bijlage 2.2.1 bij het verslag) en het functieprofiel (bijlage 2.2.2 bij het verslag) voor de projectmedewerker Foodsavers Westhoek goed.

Artikel 2.
De Raad van Bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek verklaart de vacature voor de aanwerving van een projectmedewerker Foodsavers Westhoek vacant.

Artikel 3.
De Raad van Bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek keurt goed dat volgende personen zetelen in de jury tijdens de selectieprocedure:

  • de Algemeen Coördinator
  • de Regionale Welzijnscoördinator
  • een Diensthoofd Sociale Dienst
  • Vastlegging code van goed bestuur voor de leden van de raad van bestuur.

Artikel 1.
De raad van bestuur keurt het voorstel van ‘code van goed bestuur’ als bijlage 4 goed. Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de jaarbijeenkomst van de algemene vergadering van de DVV Westhoek.

Inhoudelijke werking

Welzijn -Goedkeuring afwijking activiteitenlijst wijk-werken

Artikel 1
De Raad van Bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek keurt de aanvraag tot afwijking op de Vlaamse Activiteitenlijst voor de regio Westhoek goed (bijlage 5.1.3 bij het verslag).

Artikel 2
De Raad van Bestuur gaat akkoord met de opstart van de aanvraagprocedure tot afwijkingen op de Vlaamse activiteitenlijst bij VDAB.

Energiehuis – Goedkeuring overeenkomst DVV Westhoek met lokale besturen

Artikel 1.
De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging (DVV) keurt de samenwerkingsovereenkomst Energiehuis DVV Westhoek (bijlage 5.2.1 bij het verslag) goed. DVV Westhoek treedt in de toekomst op als sociaal kredietverstrekker voor de Westhoek.

Artikel 2.
De overeenkomst (bijlage 5.2.1 bij het verslag) wordt ter goedkeuring aangeboden aan de 16 gemeentelijke vennoten van de DVV Westhoek.

Artikel 3.
De gemeente Koksijde wordt de mogelijkheid geboden om voor 2019 de samenwerkingsovereenkomst (bijlage 5.2.1) goed te keuren en DVV Westhoek aan te stellen als Energiehuis.

Energiehuis – Goedkeuring aansluiting bij centrale voor kredieten aan particulieren

Artikel 1
De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek (DVV Westhoek) keurt de deelneming bij de CKP van de NBB goed.

Artikel 2
Jeroen Haghedooren wordt contactpersoon voor de Dienstverlenende Vereniging Westhoek(DVV Westhoek) voor de CKP van de NBB.

Artikel 3
Jeroen Haghedooren wordt contactpersoon voor de consument voor de Dienstverlenende Vereniging Westhoek(DVV Westhoek) voor de CKP van de NBB.

Artikel 4
Jeroen Haghedooren wordt contactpersoon voor de facturatie voor de Dienstverlenende Vereniging Westhoek(DVV Westhoek) voor de CKP van de NBB.

Artikel 6
De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek (DVV Westhoek) keurt het gebruikt van de beveiligde toegang tot de CKP van de NBB via IGEMO goed.

Vrije tijd – UiTPAS: Goedkeuring overeenkomst DVV Westhoek met Publiq, gemeenten, aanbieders en gebruikers

Artikel 1.
De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging (DVV) keurt de basisovereenkomst (bijlage 5.3.1a) UiTPAS Westhoek goed. DVV Westhoek treedt voortaan op als Kaartsysteembeheerder voor UiTPAS Westhoek.

Artikel 2.
De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging (DVV) keurt de regionale samenwerkingsovereenkomst (bijlage 5.3.1b) UiTPAS Westhoek goed.

Artikel 3.
De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging (DVV) keurt de samenwerkingsovereenkomst (bijlage 5.3.1c) bovenlokale verenigingen goed.

Artikel 4.
De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging (DVV) keurt de lokale gebruiksvoorwaarden (bijlage 5.3.1d) (met uitbreiding privacybeleid (bijlage 5.3.1e)) goed.

Varia.

De raad van bestuur legt de algemene vergadering vast op 5 maart 2019 om 18u in het Esenkasteel te Diksmuide met volgende agendapunten:

  • Goedkeuring verslag algemene vergadering 18 december 2018
  • Vaststelling samenstelling algemene vergadering;
  • Benoeming leden raad van bestuur;
  • Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende stem in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde;
  • Goedkeuring code van goed bestuur voor de leden van de raad van bestuur.