Beslissingen – Jaarvergadering

21 juni 2023 om 18u00 – Streekhuis Westhoek

Vaststelling van de jaarrekening 2022 aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor (art. 18 statuten)

De algemene vergadering stelt de jaarrekening 2022 vast aan de hand van het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris.

Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en revisor (art. 18 statuten)

Aan de hand van de voorgelegde verslagen en rekeningen verleent de algemene vergadering kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.