Beslissingen – Jaarvergadering

22 juni 2022 om 18u00 – Streekhuis Westhoek

Wijziging samenstelling Raad van Bestuur

De algemene vergadering benoemt Lynn Vermote met 11 stemmen als lid van de Raad van Bestuur.

De algemene vergadering benoemt Laurent Hoornaert met 12 stemmen als lid van de Raad van Bestuur.

Vaststelling van de jaarrekening 2021 aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor (art. 18 statuten)

De algemene vergadering stelt de jaarrekening 2021 vast aan de hand van het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris.

Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en revisor (art. 18 statuten)

Aan de hand van de voorgelegde verslagen en rekeningen verleent de algemene vergadering kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.