Beslissingen – Buitengewone Algemene Vergadering
Dienstverlenende Vereniging Westhoek
15 december 2020 om 18u00 – Teamsvergadering

Goedkeuring wijziging statuten DVV Westhoek

De buitengewone algemene vergadering keurt het ontwerp van statutenwijziging unaniem goed.

Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende stem in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde;

De algemene vergadering duidt voor het arrondissement Diksmuide Kaat Depreitere aan om de vergaderingen van de raad van bestuur met raadgevende stem bij te wonen.
De algemene vergadering duidt voor het arrondissement Ieper Katrien Desomer aan om de vergaderingen van de raad van bestuur met raadgevende stem bij te wonen.
De algemene vergadering duidt voor het arrondissement Veurne Eric Vanhee aan om de vergaderingen van de raad van bestuur met raadgevende stem bij te wonen.

Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen betreffende de aanduiding en benoeming leden raad van bestuur;

De algemene vergadering benoemt met gewone meerderheid tot bestuurslid van de raad van bestuur:
• Stijn Ramboer, Koekelare;
• Ivan Vancayseele, Koksijde;
• Geert Vanden Broucke, Nieuwpoort;
• Sandy Evrard, Mesen.

Akteneming van de gemeenteraadsbeslissing van Diksmuide betreffende de benoeming deskundigen in raad van bestuur;

De algemene vergadering van de DVV Westhoek benoemt met unanimiteit dhr. Lode Morlion, dhr. Patrick Gouwy en dhr. Wieland De Meyer als deskundige voor de raad van bestuur van de DVV Westhoek voor de periode 2021-2022.

Goedkeuring jaarplan 2021

De algemene vergadering keurt het ontwerp jaarplan 2021 zoals vervat in bijlage 6 bij dit verslag met unanimiteit van stemmen goed.

Goedkeuring budget 2021

De algemene vergadering keurt het ontwerp budget 2021 zoals vervat in bijlage 7 bij dit verslag met unanimiteit van stemmen goed.

Vaststelling gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten 2021

De buitengewone algemene vergadering stelt de bijdrage in de werkingskosten van de 17 gemeenten voor 2021 vast op 1,14 Euro per inwoner.

De buitengewone algemene vergadering verzoekt de Stad Wervik om 0,5 Euro per inwoner werkingsbijdrage aan DVV Westhoek over te maken.

Benoeming commissaris onder de leden van het instituut der bedrijfsrevisoren

De buitengewone algemene vergadering duidt Kantoor Hosten aan als bedrijfsrevisor van de DVV Westhoek voor de periode 2021-2023.