Op 15 december 2020 kwam de buitengewone algemene vergadering bijeen voor de goedkeuring van de statutenwijziging, de samenstelling van de raad van bestuur, de goedkeuring van het jaarplan en de begroting voor 2021 en de aanstelling van de revisor.

Deze bijeenkomst kan opnieuw bekeken worden via onderstaande video.