Beslissingen – raad van bestuur
Dienstverlenende Vereniging Westhoek
16 maart 2021 om 18u00 – Teamsvergadering

Goedkeuring addendum arbeidsovereenkomst aanstelling arbeidstrajectbegeleider De Opstap als coördinator.

De raad van bestuur keurt het addendum aan de arbeidsovereenkomst van KM tot aanstelling als coördinator van De Opstap unaniem goed.

Goedkeuring verlenging zorgkrediet AD met 1/5 voor 12 maanden (4/4/2021 tot 3/4/2022)

De Raad van bestuur verleent aan AD de toelating om Vlaams Zorgkrediet op te nemen van 04/04/2021 tot en met 03/04/2022 met een prestatievermindering van 1/5de.

De dag van inactiviteit wordt vastgelegd op woensdag. Deze dag kan worden aangepast naargelang de dienstnoodwendigheden.

Verzekeringen voor vrijwilligers bij DVV Westhoek: mededeling en goedkeuring polis omnium dienstverplaatsingen

De raad van bestuur verleent unaniem goedkeuring aan de polis ‘omnium dienstverplaatsingen’ bij Ethias voor de vrijwilligers van NestorPlus.
Werking

Goedkeuring betaling Provincie West-Vlaanderen – huur Streekhuis Westhoek voor 2de semester 2020

De raad van bestuur keurt de betaling van de huur voor het 2de semester unaniem goed.

Delegatie bevoegdheid uitvoering betalingen en toewijzing handtekeningsbevoegdheid financiële rekeningen DVV Westhoek

De raad van bestuur trekt de handtekeningsbevoegheid van Alain Paesbrugghe op de financiële rekeningen van de DVV Westhoek in met ingang van 1 mei 2021.

Handtekeningsbevoegdheid tot ondertekenen van de financiële rekeningen van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek wordt gegeven aan Dieter Hoet en Dorine Sioen.

Voorlopige goedkeuring eerste versie jaarrekening en balans 2020

De voorlopige jaarrekening en balans 2020 voor het luik ‘IJzervallei’ wordt unaniem goedgekeurd voor de indiening van het verantwoordingsdossier bij Vlaanderen voor het cultuuroverleg IJzervallei.

Jaarverslag Nestor Plus 2020

De raad van bestuur keurt het jaarverslag 2020 van Nestor Plus unaniem goed.

Ontwikkeling deelfietspunt Esenkasteel i.k.v. stronger combined: goedkeuring bestek voor de aankoop van 5 slimme sloten en goedkeuring bestek voor de aankoop van 5 deelfietsen.

De raad van bestuur gaat akkoord met het voorstel van procedure, nl. onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

De raad van bestuur gaat akkoord met het bestek ‘Aankoop van 5 deelfieten voor Diksmuide’ en het bestek ‘Aankoop van 5 slimme sloten voor Diksmuide’.

Voor het bestek aankoop van de fietsen worden volgende leveranciers aangeschreven:
– Arizona, Visserslaan 45, 8660 De Panne, info@arizona-depanne.be
– Rodeo, George Grardplein 23, 8670 Koksijde, info@rodeo.be
– Covemaecker, Hendrik Deberghstraat 43, 8640 Vleteren, info@covemaecker.be
– Sven’s bicycle shop, Kasteelstraat 47, 8640 Vleteren, bikeshopsven@hotmail.com

Voor het bestek aankoop van de sloten worden volgende leveranciers aangeschreven:
– Mobit, Eindeken 3, 9940 Evergem, Alexander De Bievre – alexander.debievre@sentinel-tec.com
– Blue mobility, Carnotstraat 39, 2060 Antwerpen, Bram Dousselaere – bram.dousselaere@blue-mobility.be
– Trapido, Bycykel, Bijlokestraat 21A, 9070 Destelbergen, info@bycykel.be

Ontwikkeling deelfietspunten N8 i.k.v. pilootproject ‘Vervoer op maat’: goedkeuring bestek tot aankoop van 16 slimme sloten en 16 deelfietsen.

De raad van bestuur gaat akkoord met het voorstel van procedure, nl. onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

De raad van bestuur gaat akkoord met het bestek ‘Aankoop van 16 deelfietsen N8’ en het bestek ‘Aankoop van 16 slimme sloten N8’.

Voor het bestek aankoop van de fietsen worden volgende leveranciers aangeschreven:
– Arizona, Visserslaan 45, 8660 De Panne, info@arizona-depanne.be
– Rodeo, George Grardplein 23, 8670 Koksijde, info@rodeo.be
– Covemaecker, Hendrik Deberghstraat 43, 8640 Vleteren, info@covemaecker.be
– Sven’s bicycle shop, Kasteelstraat 47, 8640 Vleteren, bikeshopsven@hotmail.com

Voor het bestek aankoop van de sloten worden volgende leveranciers aangeschreven:
– Mobit, Eindeken 3, 9940 Evergem, Alexander De Bievre – alexander.debievre@sentinel-tec.com
– Blue mobility, Carnotstraat 39, 2060 Antwerpen, Bram Dousselaere – bram.dousselaere@blue-mobility.be
– Trapido, Bycykel, Bijlokestraat 21A, 9070 Destelbergen, info@bycykel.be

Goedkeuring betaling taxiritten belbusgebied Veurne i.k.v. pilootproject ‘Vervoer op maat’.

De raad van bestuur keurt de facturen ten bedrage van 8.750,00 euro i.k.v. de overeenkomst tussen DVV Westhoek en De Lijn unaniem goed.

Goedkeuring jaarverslag Energiehuis DVV Westhoek 2020

De raad van bestuur keurt het jaarverslag 2020 Energiehuis Westhoek unaniem goed.

Validatie gepresteerde uren personeel i.k.v. 3-jarenplan Energiehuis Westhoek

De raad van bestuur valideert de gepresteerde uren op het project Energiehuis DVV Westhoek.

Delegatiebesluit ondertekening wijk-werkovereenkomsten Ieper, Heuvelland en Mesen

De Raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek, tevens bestuursorgaan voor de Wijk-werkenorganisatie Westhoek beslist om delegatie te verlenen aan Siene Sanabria, werkcoach in Ieper, Heuvelland en Mesen voor het ondertekenen van de overeenkomsten zoals vermeld in het decreet van 7 juli 2017 betreffende wijk-werken Afdeling 5 – Art. 19 en Art. 20 m.n. de wijk-werkovereenkomst en de gebruikersovereenkomst

Goedkeuring jaarverslag De Opstap 2020

De raad van bestuur keurt het jaarverslag 2020 van De Opstap principieel goed.

Goedkeuring jaarverslag WoonWinkel West2020

De raad van bestuur keurt het jaarverslag 2020 WoonWinkel West unaniem goed.

Goedkeuring jaarverslag Cultuuroverleg IJzervallei 2020

De raad van bestuur keurt het jaarverslag IJzervallei 2020 en het verantwoordingsdossier van 2020 voor IJzervallei, bestaande uit het overzicht van de doelstellingen en het financieel luik unaniem goed.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 2021-2025 tussen Vorming Plus Oostende Westhoek vzw, CO7, Viertoren en de DVV Westhoek

De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst met Vormingplus, Viertoren en CO7 voor het werkjaar 2021 unaniem goed.