Eén Woonmaatschappij: de rol van het lokale bestuur

Eén woonmaatschappij per gemeente tegen 2023, dat is de ambitie van Vlaanderen. Niet alleen kan er maar één sociale huisvestingsmaatschappij actief zijn, deze moet ook samensmelten met het sociaal verhuurkantoor. Vlaanderen streeft ernaar deze reorganisatie binnen de grenzen van de referentieregio’s voor intergemeentelijke samenwerking te realiseren, zoals deze vrijdag 12 maart 2021 door de Vlaamse Regering werden vastgesteld.

Op 11 maart 2021 organiseerde DVV Westhoek hierover een webinar. Peter Hautekiet (stafmedewerker VVSG) gaf er eerst een inleiding omtrent regiovorming, waarna Joris Deleenheer (stafmedewerker VVSG) de gevolgen van de oprichting van één woonmaatschappij toelichtte voor de Westhoekgemeenten.

Je kan de volledige opname hieronder bekijken:

Download deze presentatie in PDF