Dienstverlenende Vereniging Westhoek

Raad van Bestuur

Streekhuis Westhoek, 20 april 2018 om 7u30

Beslissingen

Aanduiden voorzitter en ondervoorzitter.

Conform art. 27 van de statuten van DVV Westhoek en art. 56 van het decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking kiest de raad van bestuur een voorzitter en een ondervoorzitter onder de bestuurders vertegenwoordigers van de gemeenten.

De heer Toon Vancoillie, burgemeester Kortemark, wordt als enige kandidaat voor het voorzitterschap van de DVV Westhoek met unanimiteit aangeduid.

Mevrouw Ann Vansteenkiste, burgemeester Houthulst, wordt als enige kandidaat voor het ondervoorzitterschap van de DVV Westhoek met unanimiteit aangeduid.

Bekrachtiging advies van afwijkingen activiteitenlijst i.k.v. Wijk-werken.

Overdracht Aanvullende Overeenkomst Wijk-werken naar de DVV Westhoek

De Raad van Bestuur van de DVV Westhoek besluit om op te treden als Wijk-werkenorganisatie Westhoek.

Afwijking activiteitenlijst

De Raad van Bestuur van de Dienstverlenende Vereniging keurt het advies zoals voorgesteld door de coördinator van de wijk-werkenorganisatie goed.

Goedkeuring partnerschapsovereenkomst ‘Eén Gezin, één plan, Westhoek’.

De Raad van Bestuur van de DVV Westhoek besluit vanaf heden formeel op te treden als Kernpartner in het samenwerkingsverband 1 Gezin 1 Plan Westhoek.