Beslissingen – Raad van Bestuur

Dienstverlenende Vereniging Westhoek

1 maart 2023 om 18u00 in het Streekhuis Westhoek

 

Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 25 januari 2023

De Raad van Bestuur keurt het verslag unaniem goed.

Aanwerving renovatiecoach energiehuis

De raad van bestuur keurt de vacature met de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en het functieprofiel voor de renovatieadviseur Energiehuis Westhoek unaniem goed.

De raad van bestuur stelt de vacature voor de aanwerving van de renovatieadviseur vacant en dit vanaf 1 maart 2023.

De raad van bestuur keurt goed dat volgende personen zetelen in de jury tijdens de selectieprocedure:
– de coördinator Energiehuis Westhoek: Jeroen Haghedooren
– de coördinator Woonwinkel West: Lieselotte Lapere
– Renovatieadviseur bij Energiehuis Oostende: Bart Duflou
– Adjunct-directeur woonmaatschappij IJzer en zee: Yannick Verhelst

Aanwerving deskundige intergemeentelijke archiefdienst

De raad van bestuur keurt de vacature én het functieprofiel unaniem goed.

De raad van bestuur stelt de vacature voor de aanwerving van de deskundige B-niveau voor de intergemeentelijke archiefdienst Westhoek vacant vanaf 2 maart 2023 tot 3 april 2023.

De raad van bestuur keurt goed dat volgende personen zetelen in de jury tijdens de selectieprocedure:
– Dieter Hoet, algemeen directeur DVV Westhoek
– Karen Derycke, coördinator intergemeentelijke archiefdienst Midwest
– Didier Boydens, IT-manager Veurne
– Isabelle Verheire, provinciale archiefdienst
– Lieze Neyts, coördinator intergemeentelijke archiefdienst Westhoek

Goedkeuring betaling facturen

De raad van bestuur geeft unanieme goedkeuring voor de betaling van de 2 facturen De Lijn voor busverbinding Ieper-Armentières – december 2022 en januari 2023 – €19.225,04 en de factuur Exceet Card Group voor de aankoop van kaarten met chip voor UiTPAS Westhoek – €24.919,47

Goedkeuring addendum aan samenwerkingsovereenkomst gevelthermografieproject – Energiehuis Westhoek

De Raad van Bestuur keurt het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst tussen DVV Westhoek en de betrokken gemeente (Heuvelland, Houthulst, Mesen, Kortemark, Lo-Reninge, Poperinge en Zonnebeke) voor de uitvoering van het energieconsulentenproject thermografie unaniem goed.

De samenwerkingsovereenkomst met addendum zal ter goedkeuring worden bezorgd aan het gemeentebestuur van Heuvelland, Houthulst, Kortemark, Lo-Reninge, Mesen, Poperinge en Zonnebeke.

Goedkeuring besteding middelen Vlaanderen Circulair

De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord dat het trekkingsrecht van 20 000€ benut wordt voor investeringskosten verbonden aan de uitbreiding van de Foodsavers Westhoek werking.

Goedkeuring aangepast Reglement NestorPlus, gewijzigde gebruikersovereenkomst en vrijwilligersovereenkomst

De raad van bestuur keurt het generieke reglement unaniem goed.

De Raad van Bestuur, organisator van NestorPlus, keurt de aangepaste gebruikersovereenkomst en vrijwilligersovereenkomst unaniem goed.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst ‘Regiocampagne De Westhoek is WOW’ met lokale besturen

De raad van bestuur keurt het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst ‘Regiocampagne De Westhoek is WOW’ tussen de DVV Westhoek en de lokale besturen unaniem goed.

De overeenkomst wordt overgemaakt aan de 17 lokale besturen van de Westhoek om er ter goedkeuring voor te leggen.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst ‘Regiocampagne De Westhoek is WOW’ met ambassadeurs

De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst “Regiocampagne De Westhoek is WOW’ – Westhoek ambassadeur voor de periode 1 juli 2023 – 30 juni 2025 unaniem goed.

De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst “Regiocampagne De Westhoek is WOW’ – Westhoek trendzetter voor de periode 1 juli 2023 – 30 juni 2025 unaniem goed.

De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst “Regiocampagne De Westhoek is WOW’ – Westhoek fan voor de periode 1 juli 2023 – 30 juni 2025 unaniem goed.

Goedkeuring bestekken voor media-inkoop digitale televisie promospot Westhoek en promospot ambassadeurs – deel 2

De raad van bestuur gaat akkoord dat een marktbevraging plaatsvindt voor 2 bestekken naar volgende uitvoerders ten belope van €10.000 per bestek.
– Ads & Data te Vilvoorde
– DPG-Media te Antwerpen
– VAR te Sint-Stevens-Woluwe

De raad van bestuur keurt de bestekken en de offerteformulieren (Excel formaat) unaniem goed.

Akteneming goedkeuring subsidiedossiers digitaal informatiebeheer

De raad van bestuur neemt akte van de goedkeuring van de subsidiedossiers voor de intergemeentelijke archiefdienst op basis van een schriftelijke procedure.

Goedkeuren verwerkersovereenkomst tussen de gemeenten en DVV Westhoek voor de intergemeentelijke archiefdienst

De raad van bestuur keurt de verwerkersovereenkomst met de gemeenten van de intergemeentelijke archiefdienst unaniem goed.