Dienstverlenende Vereniging Westhoek
Algemene Vergadering
Streekhuis Westhoek, 18 juni 2019 om 18u00
Beslissingen

Vaststelling van de jaarrekening 2018 aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris (art. 18 statuten);

De algemene vergadering van de DVV Westhoek stelt de jaarrekening 2018 vast aan de hand van het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris.

Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en commissaris (art. 18 statuten);

Aan de hand van de voorgelegde verslagen en rekeningen verleent de algemene vergadering kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.

Goedkeuring evaluatierapport (art. 23 statuten);

De algemene vergadering van de DVV Westhoek keurt het evaluatierapport unaniem goed.

Vaststelling deskundigen voor de Raad van Bestuur;

De algemene vergadering van de DVV Westhoek benoemt dhr. Guido Decorte wonende in de Polderstraat 8 te Koksijde, dhr. Sandy Evrard wonende in Markt 11 te Mesen en dhr. Geert Vanden Broucke wonende in de Willem De Roolaan 80 te Nieuwpoort als deskundige voor de raad van bestuur van de DVV Westhoek.

Goedkeuring toetreding Koksijde tot DVV Westhoek;

De algemene vergadering van de DVV Westhoek keurt de toetreding van de gemeente Koksijde tot DVV Westhoek unaniem goed.