Beslissingen – Raad van Bestuur

Dienstverlenende Vereniging Westhoek

31 mei 2023 om 18u00 in het Streekhuis Westhoek

Aanstelling deskundige vrije tijd

De raad van bestuur stelt LI aan als deskundige vrije tijd via een voltijds contract van onbepaalde duur vanaf 7 augustus 2023. Deze medewerker wordt ingedeeld in de graad IB1, met 10 jaar geldelijke anciënniteit.

De raad van bestuur keurt de arbeidsovereenkomst met LI unaniem goed.

Aanstelling ICT-coördinator Digibanken binnen referentieregio Westhoek

De raad van bestuur stelt TP aan als ICT-coördinator Digibanken via een voltijds contract van onbepaalde duur. Deze medewerker wordt ingedeeld in de graad B11, met 10 jaar geldelijke anciënniteit.

De raad van bestuur keurt de arbeidsovereenkomst met TP unaniem goed.

Aanwerving deskundige archiefbeheer

De raad van bestuur keurt de vacature én het functieprofiel unaniem goed.

De raad van bestuur stelt de vacature voor de aanwerving van de deskundige B-niveau voor de intergemeentelijke archiefdienst Westhoek vacant vanaf 1 juni 2023 tem 14 juli 2023.

De raad van bestuur keurt goed dat volgende personen zetelen in de jury tijdens de selectieprocedure:
– Dieter Hoet, algemeen directeur DVV Westhoek
– Lieze Neyts, coördinator intergemeentelijke archiefdienst Westhoek
– Een medewerker van een gemeentelijke ICT-dienst
– Een medewerker uit de archiefdienst

Mandatering Algemeen Directeur voor de goedkeuring overeenkomst voor de tewerkstelling in het kader van art. 60.

De raad van bestuur mandateert de algemeen directeur voor de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst voor de tewerkstelling van Mevr. VH bij DVV Westhoek.

Goedkeuring nieuwe arbeidsovereenkomst LC als medewerker regiomarketing

De raad van bestuur verleent unanieme goedkeuring aan de tijdelijke arbeidsovereenkomst van LC.

Goedkeuring betaling facturen

De raad van bestuur geeft unanieme goedkeuring voor de betaling van de factuur De Lijn voor busverbinding Ieper-Armentières – februari 2023 – €19.225,04

WoonWinkel West – gunning leegstandsprogramma

De raad van bestuur keurt de aankoop van Neglect-X voor het beheer van de leegstandsregisters voor WoonWinkel West unaniem goed.

Energiehuis Westhoek – goedkeuring Intentieverklaring VITO deelname verkenning potentieel inkoppeling met Digital Twin ‘Wijkrenovatietool’

De raad van bestuur keurt de intentieverklaring VITO deelname verkenning potentieel inkoppeling met Digital Twin ‘Wijkrenovatietool’ unaniem goed.

Energiehuis Westhoek – goedkeuring overeenkomsten gegevensuitwisseling

De raad van bestuur keurt volgende overeenkomsten ikv gegevensuitwisseling unaniem goed
– Amendement SOK i.k.v. GDPR
– Overeenkomst mededeling persoonsgegevens energiehuizen-VEKA
– Overeenkomst VEKA-Energiehuizen toegang EPC databank

De raad van bestuur gaat unaniem akkoord dat de overeenkomsten worden ondertekend door de algemeen directeur.

De raad van bestuur neemt akte van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken overeenkomst (GVO) m.b.t. de MijnVerbouwLening (MVL).

Schenkingen aan Foodsavers Westhoek

De raad van bestuur gaat unaniem akkoord om de eenmalige gift van 1.000 Euro van Zonta Diksmuide aan te nemen en aan te wenden voor de aankoop van de koelinstallatie voor Foodsavers Westhoek.

De raad van bestuur gaat unaniem akkoord om de eenmalige gift van 2.500 Euro van Kiwanis Hinterland aan te nemen en aan te wenden voor het project Dreamland van Foodsavers Westhoek.

Goedkeuring huurovereenkomst met InterWest voor Foodsavers Westhoek

De raad van bestuur keurt de huurovereenkomst tussen DVV Westhoek en Interwest vzw betreffende de huur van een depot voor Foodsavers Westhoek unaniem goed.

De raad van bestuur mandateert de algemeen directeur om de huurovereenkomst namens de vereniging te ondertekenen.

Goedkeuring bestek koelcel voor Foodsavers Westhoek

De raad van bestuur keurt het bestek voor de aankoop van een koelcel voor Foodsavers Westhoek unaniem goed.

De raad van bestuur gaat unaniem akkoord dat het bestek verstuurd wordt naar volgend firma’s:
– G./ Elektricity – Bikschotestraat 119, 8920 Langemark-Poelkapelle
– RSK Koeltechniek – Vooruitgangsstraat 4, 8630 Veurne
– JTK – Wagenmakerijstraat 9, 8600 Diksmuide
– Klimakoel – Veurnestraat 289/2, 8660 De Panne
– Friegel – Brugseweg 24, 8920 Langemark-Poelkapelle
– SKT – Potyzestraat 42, 8900 Ieper
– Freho Technics – Aardenplasstraat 18, 8840 Westrozebeke

De ontvangen offertes worden beoordeeld op volgende criteria met een totaalscore op 100:
a) aankoop- en installatieprijs voor de koelcel en isothermische sorteerruimte (score op 40).
b) prijs van de onderhoudskost (in overeenstemming met de geldende regelgeving halfjaarlijks of jaarlijks) voor het beheer van de koelapparatuur (score op 20).
c) de jaarlijkse verbruikskost (elektriciteit) van de koelinstallatie (score op 20)
d) Het offertevoorstel wordt hoger gewaardeerd (score op 20) naarmate:
− de koelapparaat geen HFK’s als koelmiddel bevat of;
− het product van de GWP-waarde en het gewicht van de HFK’s (GWP-waarde * gewicht) lager is.

Volgende personen beoordelen de ontvangen offertes:
– Aster Ketels (projectmedewerker Foodsavers Westhoek)
– Lien De Vos (regisseur Sociale Economie en Werk)
– Willem Eggermont (Coördinator arbeidszorg InterWest)
– Stijn Boury (Renovatiebegeleider DVV Westhoek)

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de Dienstverlenende Vereniging Westhoek, Foodsavers regio Middenkust en Food Act 13 voor het project ‘Dreamland’

De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de Dienstverlenende Vereniging Westhoek, OCMW Oostende en W13 goed voor het project Dreamland unaniem goed.

De raad van bestuur mandateert de algemeen directeur om de samenwerkingsovereenkomst namens DVV Westhoek te ondertekenen.

Intergemeentelijk Onroerend Erfgoeddienst (IOED) Hydra – goedkeuring meerjarenbegroting en organogram en samenwerkingsovereenkomst met de lokale besturen voor de werking van de intergemeentelijk onroerend erfgoeddienst.

De raad van bestuur keurt de meerjarenbegroting, het organogram en het voorbeeld van de samenwerkingsovereenkomst met de deelnemende steden en gemeenten unaniem goed.

Regiomarketing Westhoek. De Nieuwe wereld – goedkeuring Partnership agreement (Interreg Europe)

De raad van bestuur gaat unaniem akkoord met de participatie van DVV Westhoek als (communicatie)partner aan dit Interreg Europe project.

De raad van bestuur mandateert de Algemeen Directeur van DVV Westhoek tot het goedkeuren en ondertekenen van de nodige partnerschapsdocumenten gerelateerd aan dit project.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomsten voor de uitbating van de buslijn Poperinge – Hazebrouck

De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen DVV Westhoek en De Lijn unaniem goed.

De raad van bestuur keurt de overeenkomst betreffende de exploitatie van een grensoverschrijdende buslijn tussen Poperinge en Hazebrouck unaniem goed.

De raad van bestuur mandateert de voorzitter voor de ondertekening van de overeenkomst.

Mandateren Algemeen Directeur Partnerschap overeenkomst Interreg Europe project 2024-2027 ikv project gemeente zonder gemeentehuis

De raad van bestuur gaat unaniem akkoord met de participatie van DVV Westhoek als partner aan dit Interreg Europe project.

De raad van bestuur mandateert de Algemeen Directeur van DVV Westhoek tot het goedkeuren en ondertekenen van de nodige partnerschapsdocumenten gerelateerd aan dit project.