Dienstverlenende Vereniging Westhoek
Raad van Bestuur
29 april 2020 om 18u00
Besluiten

Goedkeuring arbeidsovereenkomsten van de drie medewerkers van ‘De Opstap’

De raad van bestuur keurt de arbeidsovereenkomst coördinator arbeidsbegeleidingsdienst De Opstap en de arbeidsovereenkomsten maatschappelijk medewerker De Opstap unaniem goed.

Goedkeuring aangepaste arbeidsovereenkomst technisch adviseur WoonWinkel West

De raad van bestuur keurt de aangepaste arbeidsovereenkomst technisch adviseur WoonWinkel West unaniem goed.

Goedkeuring aangepaste arbeidsovereenkomst coördinator Nestor Plus.

De raad van bestuur keurt de aangepaste arbeidsovereenkomst coördinator dorpsdienst Nestor Plus unaniem goed.

Vaststelling van de jaarrekening 2019

Gelet op artikel 38 van de statuten van DVV Westhoek keurt de raad van bestuur de jaarrekening unaniem goed voor agendering op de jaarvergadering op 18 juni 2020 om 18u.

Goedkeuring van het jaarverslag 2019

Gelet op artikel 38 van de statuten van DVV Westhoek keurt de raad van bestuur het jaarverslag unaniem goed voor agendering op de jaarvergadering op 18 juni 2020 om 18u.

Goedkeuring overeenkomst gemeenschappelijke uitgave van nieuwsbrief Streekhuis Westhoek

De raad van bestuur keurt de overeenkomst met de Provincie West-Vlaanderen en de WVI voor de uitgave van de digitale nieuwsbrief Streekhuis Westhoek unaniem goed.

Goedkeuring overeenkomst DVV Westhoek – Wervik betreffende de deelname van Wervik aan de werking van Westhoekoverleg

De Raad van Bestuur keurt de overeenkomst unaniem goed.

Goedkeuring addendum 1 huurovereenkomst met Provincie West-Vlaanderen voor werkposten in het Streekhuis Westhoek

De Raad van Bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek keurt het addendum 1 aan de huurovereenkomst unaniem goed.

Goedkeuring indiening subsidiedossier decreet bovenlokaal jeugdwerk: intergemeentelijke samenwerking

De raad van bestuur keurt het subsidiedossier decreet bovenlokaal jeugdwerk goed.

Goedkeuring projectaanvraag Westhoek. De Nieuwe Wereld 2.0

De Raad van Bestuur keurt de projectaanvraag ‘Westhoek. De Nieuwe Wereld 2.0’ goed met 10 stemmen voor en 1 onthouding.

Goedkeuring overeenkomst tussen DVV Westhoek en Voedselbank West-Vlaanderen voor het project Foodsavers Westhoek

De raad van bestuur keurt de overeenkomst tussen DVV Westhoek en Voedselbank West-Vlaanderen unaniem goed.
Woonwinkel West

Goedkeuring overeenkomst intergemeentelijke samenwerking wonen van de DVV Westhoek met de stad Diksmuide, gemeente Houthulst, gemeente Kortemark, stad Lo-Reninge en stad Veurne.

De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst intergemeentelijke samenwerking wonen van DVV Westhoek met de desbetreffende lokale besturen goed als bijlage bij dit besluit goed. Dit op voorwaarde dat deze samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd wordt door de stuurgroep van WoonWinkel West tijdens de eerstvolgende stuurgroepvergadering.

Samenwerkingsovereenkomst ‘Dorpsdienst Nestor Plus’ tussen de dienstverlenende vereniging Westhoek en de gemeenten Alveringem, Lo-Reninge en Vleteren

De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst Nestor Plus van DVV Westhoek met de desbetreffende lokale besturen unaniem goed.

Goedkeuring agenda algemene vergadering op 23 juni 2020

De Raad van bestuur stelt de agenda voor de jaarvergadering als volgt vast:
1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 4 december 2019;
2. Vaststelling van de jaarrekening 2019 aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor (art. 18 statuten);
3. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en revisor (art. 18 statuten);
4. Duiding bij statutenwijziging.
5. Varia.