Situering

In 2005 richtte Westhoekoverleg een ‘interlokale vereniging Westhoekpersoneel’ op voor het tewerkstellen van intergemeentelijk personeel.  Een interlokale vereniging is een van de vier vormen waaronder er kan worden samengewerkt door gemeenten, waarbij er geen nieuwe rechtspersoonlijkheid wordt opgericht.

In de schoot van deze vereniging werden diverse vormen van intergemeentelijke tewerkstelling gerealiseerd zoals een intergemeentelijke milieuambtenaar, stedenbouwkundig ambtenaar, medewerkers van woonwinkel West, …

Doordat de interlokale vereniging geen eigen rechtspersoonlijkheid heeft, werd in 2017 overgegaan tot de oprichting van een dienstverlenende vereniging (de zgn. DVV Westhoek) die wel een eigen rechtspersoonlijkheid heeft.  Hierdoor kan DVV Westhoek in tegenstelling tot de interlokale vereniging het gedeelde personeel wel op de eigen loonrol tewerkstellen.  Hierdoor worden o.m. lokale besturen ontlast.

De interlokale vereniging werd in 2018 ontbonden.  De jaarverslagen van deze vereniging kunnen hier worden geraadpleegd.

Jaarverslagen