lijst overledenen van de vergeten begraafplaats Neuville-sous-Montreuil

In het najaar van 2014 kwam de vergeten Belgische begraafplaats ter sprake op het Westhoekoverleg.  Deze begraafplaats was ontstaan tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen de Chartreuseabdij van Neuville diende als opvangcentrum voor Belgische vluchtelingen.  Tot kort na de oorlog verbleven meer dan 5000 mensen in de abdij.  Meer dan 600 mensen overleden er in hoofdzaak door ontberingen van de vlucht, ziekte of hoge leeftijd.  De begraafplaats raakte in de decennia na de oorlog steeds meer in verval.  Dit leidde ertoe dat de bovengrondse tekenen van de begraafplaats op het einde van de jaren ’50 van de vorige eeuw volledig werden verwijderd.  Op vandaag is enkel nog de verhoging in de weide en de stenen sokkel van het kruis terug te vinden, waar meer dan 100 jaar geleden de begraafplaats werd aangelegd.Vergeten Belgische Begraafplaats Neuville

Om de herinnering aan deze periode en de overledenen in ere te herstellen ondernam Westhoekoverleg met de steun van de Provincie West-Vlaanderen de nodige stappen om op zijn minst te zorgen voor een indicatie ter plaatse van de begraafplaats.  Hiervoor werden de nodige contacten met de gemeente Neuville en de Chartreuseabdij gelegd.  In samenspraak met de Federale overheid wordt er

Belgische Begraafplaats Neuville-sous-Montreuil

Belgische Begraafplaats Neuville-sous-Montreuil

gestreefd naar een volwaardig eerherstel.  Tevens werd de lijst van de overledenen van Neuville verder definitief uitgeklaard op basis van de gemeentelijke archieven.  Bijzondere inspanningen werden hiervoor geleverd door twee heemkundigen Aurel Sercu en Joeri Stekelorum.  De lijst van de overledenen van de vergeten begraafplaats van Neuville kunt u hier raadplegen.

Op 24 september 2016 werden twee infopanelen ingehuldigd In Neuville.  Deze infoborden werden aangemaakt in de huisstijl van de bebording zoals deze n.a.v. de honderdjarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek terug te vinden is.  Eén bord (cf. infra) werd geplaatst t.h.v. de ingang van de Kartuizerabdij.  Het tweede bord (cf. infra) werd in de nabijheid van de vergeten begraafplaats aangebracht.  Tevens is bewegwijzering aangebracht vanaf de departementale weg die er langs passeert.

De inhuldiging werd georganiseerd door de Stichting van de Chartreuse van Neuville.  Dit gebeurde in aanwezigheid van een delegatie van Westhoekoverleg bestaande uit Wout Cornette (schepen Lo-Reninge), Christof Dejaegher (Burgemeester Poperinge), , Marc Lewyllie (Burgemeester Heuvelland), Toon Vancoillie (Burgemeester Kortemark en Voorzitter van Westhoekoverleg), Ann Vansteenkiste (Burgemeester Houthulst), Jef Verschoore (waarnemend burgemeester Ieper) en Paul Breyne (Commissaris-generaal voor de Belgische overheid voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog).

De Stichting van de Kartuizerabdij zorgde voor de organisatie van een geslaagde herdenkingsplechtigheid om de inhuldiging van de borden in te kaderen.  Ter nagedachtenis van de mensen die er begraven liggen werden 603 kaarsjes ontstoken in de kapel van de Kartuizerabdij.

Een vijftigtal mensen woonden de plechtigheid bij.  De aanwezigen waren in hoofdzaak Vlamingen die er begraven familieleden hebben.  Ze waren afkomstig uit verschillende Vlaamse provincies.  Er werd een uitgebreid verslag gemaakt voor VRT.

Familie Verslype

De afstammelingen van Fam. Verslype, aanwezig op 24 sep. ’16 t.h.v. de vergeten Belgische begraafplaats te Neuville

De familiegetuigenis die ter plaatse werd voorgelezen door Mevr. Ann Huyghe en Mevr. Colette Verslyppe kan hier worden nagelezen.

Delegatie Westhoekoverleg - inhuldiging infoborden 24/09/2016

Delegatie Westhoekoverleg – inhuldiging infoborden 24/09/2016 v.l.n.r. Dieter Hoet (Coördinator Westhoekoverleg), Dorine Sioen (Assistent Westhoekoverleg), Toon Vancoillie (Voorzitter Westhoekoverleg – Burgemeester Kortemark), Wout Cornette (Schepen Lo-Reninge), Marc Lewyllie (Burgemeester Heuvelland), Christof Dejaegher (Burgemeester Poperinge), Jef Verschoore (Wnd. Burgemeester Ieper), Ann Vansteenkiste (Burgemeester Houthulst) en Paul Breyne (Federaal Commissaris-generaal voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog – Ere Gouverneur West-Vlaanderen).

603 kaarsjes werden ontstoken ter nagedachtenis aan de 603 begraven Belgen.

603 kaarsjes werden ontstoken ter nagedachtenis aan de 603 begraven Belgen.

In hoofdzaak Vlaamse afstammelingen waren aanwezig op het herdenkingsmoment op 24/09/2016

In hoofdzaak Vlaamse afstammelingen waren aanwezig op het herdenkingsmoment op 24/09/2016.

Infobord Begraafplaats

Infobord Begraafplaats

Infopaneel Abdij

Infopaneel Abdij