Grensoverschrijdende samenwerking

De Westhoek heeft een lange grens met Frankrijk. Deze nabije aanwezigheid van deze Franse partner is een gegeven waar lokale besturen niet omheen kunnen. Westhoekoverleg ondersteunt de steden en gemeenten in het ontwikkelen van wenselijke en nuttige relaties met deze Franse partners. Westhoekoverleg doet dit op verschillende manieren.
Het grensoverschrijdend werkingsgebied

1. Overleg Pays.

Het Westhoekoverleg vertegenwoordigt de achttien steden en gemeenten van de Westhoek in het overleg met “Pays moulins de Flandre” (omgeving Wormhout, Cassel, Bergues), “Pays coeur de Flandre” (omgeving Bailleul, Hazebrouck), RESOC Westhoek, de gebiedsgerichte werking van de Provincie West-Vlaanderen, de West-Vlaamse Intercommunale en de dienst externe relaties van de Provincie West-Vlaanderen. Overlegplatform West-Vlaanderen / Flandre Dunkerque – Côte d’Opâle.

Op dit overleg van partners uit zowel de Vlaamse als de Franse Westhoek wordt uitgewisseld tussen de respectievelijke werkingen. De bedoeling van dit overleg is elkaar te versterken rond specifieke uitdagingen van plattelandsregio’s die zich aan beide zijden van de landsgrens stellen.

2. De EGTS West-Vlaanderen / Flandres Dunkerque – Côte d’Opale.

Het Westhoekoverleg vertegenwoordigt eveneens de Westhoekgemeenten in de technische werkgroep in het kader van de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) West-Vlaanderen / Flandres Dunkerque – Côte d’Opale. Robert Butsrean (burgemeester De Panne) en Bernard Heens (burgemeester Heuvelland) zijn aangeduid als vertegenwoordiger van het Westhoekoverleg in de algemene vergadering van dit overlegplatform. Bernard Heens maakt tevens deel uit van het dagelijks bestuur van de EGTS.

3. De Eurometropool Kortrijk – Lille – Tournai

Het arr. Ieper maakt integraal deel uit van het werkingsgebied van de Eurometropool.  De koppeling met Westhoekoverleg gebeurt op een drietal niveau’s:
1/ De West-Vlaamse Intercommunale (wvi) zorgt voor een vertegenwoordiging van de gemeenten van de arrondissementen Ieper, Roeselare en Tielt in de algemene vergadering van de Eurometropool.  Binnen deze vertegenwoordiging duidt Westhoekoverleg 2 burgemeesters aan: momenteel zijn dit Luc Dehaene en Johnny Goos voor de Westhoek;
2/ Alle burgemeesters van arr. Ieper maken deel uit van de burgemeestersconferentie die in de schoot van de Eurometropool is opgericht;
3/ In de diverse (politieke) thematische werkgroepen van de Eurometropool zijn ook (politieke) medewerkers uit de Westhoek actief.

http://dl.dropbox.com/u/5095420/bezoek%20Riemst/franse%20versie/Bienvenue%20%C3%A0%20Riemst.ppt