Burgemeestersoverleg

Het burgemeestersoverleg is het centrale overlegorgaan van het Westhoekoverleg. Jaarlijks worden er een negental vergaderingen georganiseerd.

Het burgemeestersoverleg is samengesteld uit de achttien burgemeesters van de gemeenten van de Westhoek en de streekgedeputeerden. De algemeen coördinator  is steeds aanwezig op de vergadering. Verder is ook de West-Vlaamse Intercommunale vertegenwoordigd, in hoofde van de algemeen directeur.  Een algemeen directeur van het directeursoverleg van de 18 Westhoekgemeenten woont de vergaderingen bij.

v.l.n.r. Dorine Sioen, Lode Morlion, Dieter Hoet, Gerard Liefooghe, Patrick Lansens, Sandy Evrard, Peter Roose, Marc Lewyllie, Karolien Damman, Lies Laridon, Lieven Vanbelleghem, Joris Hindryckx, Geert Sanders, Emmily Talpe, Stefan Depraetere, Christof Dejaegher, Stephan Mourisse, Jurgen Vanlerberghe en Youro Casier