Burgemeestersoverleg

Het burgemeestersoverleg is het centrale overlegorgaan van het Westhoekoverleg. Jaarlijks worden er een negental vergaderingen georganiseerd.

Het burgemeestersoverleg is samengesteld uit de achttien burgemeesters van de Westhoekgemeenten en de streekgedeputeerden. De algemeen coördinator is steeds aanwezig op de vergadering. Verder is ook de West-Vlaamse Intercommunale vertegenwoordigd, in hoofde van de algemeen directeur. Een algemeen directeur van het directeursoverleg van de 18 Westhoekgemeenten woont de vergaderingen bij.

onderaan v.l.n.r.: Dieter Hoet, Geert Sanders, Dominique Cool, Wieland De Meyer, Patrick Lansens, Ingrid Vandepitte, Lies Laridon
bovenaan v.l..n.r.: Jurgen Vanlerberghe, Stefan Depraetere, Peter Roose, Sandy Evrard, Karolien Damman, Youro Casier, Stephan Mourisse, Gerard Liefooghe, Dorine Sioen, Emmily Talpe, Lode Morlion, Christof Dejaegher

niet op de foto: Bram Degrieck, Joris Hindryckx, Marc Vanden Bussche, Geert Vanden Broucke