Overige Westhoekfora

Naast de Algemene Vergadering, het Dagelijks Bestuur, het overleg voorzitters BCSD en het directeursoverleg, organiseert het Westhoekoverleg nog een aantal bijkomende fora. De mate van betrokkenheid van het Westhoekoverleg en het secretariaat varieert aanzienlijk. De frequentie van bijeenkomsten en het karakter van de bijeenkomsten verschilt eveneens aanzienlijk. Het gaat o.m. om de volgende fora:

1/ het jeugdoverleg (sinds 2006)
2/ het cultuuroverleg (sinds 2003)
3/ overleg ambtenaren noodplanning (sinds 2007)
4/ klankbordgroep Noord-Frankrijk / Europese programma’s (sinds 2002)
5/ overleg toerisme
6/ overleg archivarissen
7/ overleg sociale diensten