Algemeen

Het Westhoekoverleg is het overlegplatform van de achttien steden en gemeenten van de Westhoek. De actuele samenwerking is gebaseerd op het door de gemeenten goedgekeurde samenwerkingsprotocol 2020-2025.  Het eerste samenwerkingsprotocol dateert van 1994.  Wervik is geen vennoot van DVV Westhoek maar maakt wel deel uit van het Westhoekoverleg.

De drie strategische doelstellingen zijn als volgt:

1.   Interbestuurlijk Overleg.

Westhoekoverleg is het platform voor overleg tussen de achttien gemeenten enerzijds en tussen de achttien gemeenten en de provincie West-Vlaanderen in het kader van de streekwerking Westhoek anderzijds.

2.   Gemeentelijke Ondersteuning.

Het Westhoekoverleg versterkt de gemeenten door het bieden van de nodige en gepaste ondersteuning.  Dit gebeurt via DVV Westhoek, de organisatie van de streekwerking, samenwerking en de ontwikkeling van bovengemeentelijke thema’s.

3.   Gemeenschappelijke Belangenbehartiging.

Het burgemeestersoverleg formuleert standpunten en treedt als dusdanig op als spreekbuis voor de streek.