Overleg voorzitters Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) Westhoek

Het Westhoekoverleg ondersteunde vanaf 2001 jaarlijks een vijftal bijeenkomsten van de O.C.M.W.-voorzitters van de Westhoek. Tot 2018 was de inhoudelijke ondersteuning van dit overleg de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van het Westhoekoverleg en de gebiedswerking Westhoek van de Provincie West-Vlaanderen. Het Westhoekoverleg nam tevens het secretariaat waar.

Met de integratie van het O.C.M.W. in de gemeentes per 1 januari 2019, werd het O.C.M.W.-voorzittersoverleg vervangen door het overleg van de voorzitters Bijzonder Comité Sociale Dienst Westhoek. Deze voorzitters zetelen ook in het College van Burgemeester en Schepenen als schepenen sociale zaken en/of welzijn.

Naast de 17 voorzitters Bijzonder Comité Sociale Dienst van de Westhoek, maakt ook Dieter Hoet (coördinator Westhoekoverleg) deel uit van dit overleg. Er wordt ook een inhoudelijke link gelegd van de thema’s die aan bod komen op het overleg voorzitters BCSD met de bijeenkomsten van de Burgemeesters van de Westhoek. De voorbereiding van dit overleg berust bij Lien De Vos, Regionale Welzijnscoördinator Westhoek.