​Partons 2.0 – Participatieve ontwikkeling van de streek

Inhoud

Partons 2.0 is een project van het grensoverschrijdend Interreg V-programma France-Wallonie-Vlaanderen. Partons 2.0 staat voor participatieve ontwikkeling van de streek – développement participatif du territoire.

In de grensstreek zijn zowel publieke als commerciële dienstverlening voor de burger stilaan aan het verdwijnen. Vooral in de landelijke regio van de grensoverschrijdende Westhoek worden minder mobiele inwoners hierdoor getroffen. Ook de sociale cohesie van de dorpen in deze regio komt door het verdwijnen van de dienstverlening in het gedrang.

Zowel inwoners als lokale besturen kunnen hun steentje bijdragen om deze uitdaging aan te pakken. Partons 2.0 wil onderzoeken hoe we op bovenlokale schaal de dienstverlening kunnen versterken en efficiënter organiseren. Het project zal ook onderzoeken welke pertinente acties op dorpsniveau mogelijk zijn en hoe die te ontwikkelen. Partons 2.0 wenst de bewoners te responsabiliseren en lokale besturen te begeleiden in deze zoektocht.

Het responsabiliseren krijgt vorm door het versterken van de verbondenheid met de streek: het opzetten samen met bewoners van een participatief gebiedsobservatorium, de organisatie van grensoverschrijdende terreinbezoeken met focus op kennismaking met de grensoverschrijdende dienstverlening voor inwoners en de begeleiding van innovatieve projecten van bewoners zijn hierbij de belangrijkste acties.

Projectleider

Provincie West-Vlaanderen

Partners

Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels vzw (RLWH) ​
Erfgoedcel C07
EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale
​​AGUR
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement du Nord (CAUE)
Conseil Départemental du Nord (CD59)
Espaces naturels régionaux (ENRX)
Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale (PNRCMO) ​
Communauté de Communes de Flandre Intérieure (CCFI)
Communauté de Communes des Hauts de Flandre (CCHF)

Geassocieerde partners

Westhoekoverleg (WHO)
Syndicat Mixte Pays Coeur de Flandre (SMPCF)
Halle aux sucres​
​Website
www.partons2-0.eu

Contact

Kelly Gheleyns
projectcoördinator Partons 2.0
T: 051 51 94 34
E: kelly.gheleyns@west-vlaanderen.be

OpSi4SuSi: Open Social Innovation for Sustainable Social Infrastructure

Overheden moeten bezuinigen en het behoud van infrastructuur is duur. Voorzieningen worden minder, en daarmee ook de kwaliteit van leven. Het Westhoekoverleg nam, in het kader van Interreg Vb – Noordwest Europa en i.s.m. het Forum Jeugd, het initiatief een nieuwe blik te werpen op concepten, gebruik en programmering van publieke voorzieningen.

Via dit transnationaal project, OpSi4SuSi, wensen Diksmuide en Poperinge te investeren in de ontwikkeling en implementering van een vernieuwd Open Sociaal Innovatie procesmodel. Op deze manier wil men betaalbare en duurzame sociale infrastructuur (incl. voorzieningen) creëren met burgers en andere belanghebbenden. Zo vergroot de aantrekkelijkheid van de regio, verhoogt de leefbaarheid en kan de ontwikkelingsachterstand worden aangepakt.

De eerste stap van de Interreg-applicatie werd door de Duitse stad en leadpartner Altena uit Noordrijn-Westfalen ingediend op 18 mei 2015. De volledige aanvraag leest u hier. Vanaf 10 juli 2015 zal worden vernomen of het projectidee wordt weerhouden door Europa.  Indien dit het geval is, dan moet een tweede keer in detail worden ingediend door de leadpartner op 30 november 2015.  Een volwaardige goedkeuring van het project mag worden verwacht tegen 26 februari 2016.  Lokale acties zullen van start kunnen gaan in april 2016.