​Partons 2.0 – Participatieve ontwikkeling van de streek

Inhoud

Partons 2.0 is een project van het grensoverschrijdend Interreg V-programma France-Wallonie-Vlaanderen. Partons 2.0 staat voor participatieve ontwikkeling van de streek – développement participatif du territoire.

In de grensstreek zijn zowel publieke als commerciële dienstverlening voor de burger stilaan aan het verdwijnen. Vooral in de landelijke regio van de grensoverschrijdende Westhoek worden minder mobiele inwoners hierdoor getroffen. Ook de sociale cohesie van de dorpen in deze regio komt door het verdwijnen van de dienstverlening in het gedrang.

Zowel inwoners als lokale besturen kunnen hun steentje bijdragen om deze uitdaging aan te pakken. Partons 2.0 wil onderzoeken hoe we op bovenlokale schaal de dienstverlening kunnen versterken en efficiënter organiseren. Het project zal ook onderzoeken welke pertinente acties op dorpsniveau mogelijk zijn en hoe die te ontwikkelen. Partons 2.0 wenst de bewoners te responsabiliseren en lokale besturen te begeleiden in deze zoektocht.

Het responsabiliseren krijgt vorm door het versterken van de verbondenheid met de streek: het opzetten samen met bewoners van een participatief gebiedsobservatorium, de organisatie van grensoverschrijdende terreinbezoeken met focus op kennismaking met de grensoverschrijdende dienstverlening voor inwoners en de begeleiding van innovatieve projecten van bewoners zijn hierbij de belangrijkste acties.

Projectleider

Provincie West-Vlaanderen

Partners

Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels vzw (RLWH) ​
Erfgoedcel C07
EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale
​​AGUR
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement du Nord (CAUE)
Conseil Départemental du Nord (CD59)
Espaces naturels régionaux (ENRX)
Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale (PNRCMO) ​
Communauté de Communes de Flandre Intérieure (CCFI)
Communauté de Communes des Hauts de Flandre (CCHF)

Geassocieerde partners

Westhoekoverleg (WHO)
Syndicat Mixte Pays Coeur de Flandre (SMPCF)
Halle aux sucres​
​Website
www.partons2-0.eu

Contact

Kelly Gheleyns
projectcoördinator Partons 2.0
T: 051 51 94 34
E: kelly.gheleyns@west-vlaanderen.be