Mijn VerbouwLening voor VME’s

Woon je in een appartementsgebouw gelegen in de Westhoek? Voor werken aan de gemeenschappelijke delen van je gebouw kan je als Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) een Mijn VerbouwLening voor VME’s aanvragen.

Voor werken aan de privatieve delen, kan je als eigenaar-bewoner of eigenaar-verhuurder een persoonlijke aanvraag indienen voor een Mijn VerbouwLening.

Beide leningen kan je nog aanvragen tot einde 2026. Nadien wijzigen de voorwaarden.

Welke appartementsgebouwen komen in aanmerking?

 • Het appartement is minstens 15 jaar oud op de aanvraagdatum (uitzondering voor hernieuwbare energieproductie).
 • Het is gelegen in één van de gemeenten of steden van de Westhoek.
 • Er is een geregistreerde Vereniging van Mede-Eigenaars (VME).
 • Er is een syndicus aangesteld (professioneel of niet-professioneel).
 • Er zijn concrete plannen om (energiebesparende) werken uit te voeren aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw.

Wijzigingen

De Vlaamse regering keurde op 16 juni 2023 enkele wijzigingen aan de MijnVerbouwlening goed (Verzamelbesluit Energie IX). Zij traden in werking op 7 september 2023. Hieronder aangeduid met NIEUW*.

Belangrijkste kenmerken

 • NIEUW* Pandgebonden lening, met verplichte kredietverzekering
 • Maximumbedrag: 60.000 euro, vermeerderd met 25.000 euro per wooneenheid in het gebouw die mee instapt in de Mijn VerbouwLening voor VME’s.
 • Jaarlijks kostenpercentage (JKP**): 2,75% – vaste rentevoet.
  Opgelet: Energiehuis Westhoek heeft geen invloed op de hoogte van de rentevoet van de Mijn VerbouwLening. De Vlaamse regering herziet één keer per jaar deze rentevoet. Deze nieuwe rente is van toepassing voor wie vanaf dan een Mijn VerbouwLening aanvraagt.
 • Terugbetaling met vaste maandbedragen
 • Looptijd afhankelijk van de kostprijs van de werken en de terugbetalingscapaciteit van de VME, met een maximum van 25 jaar.
 • Vervroegde terugbetaling mogelijk zonder extra kost
 • Geen dossierkosten
 • Combineerbaar met premies.
  Opgelet, de Mijn VerbouwPremie wordt gebruikt als vervroegde terugbetaling van de lening. Het verkrijgen van de Mijn VerbouwLening is geen garantie voor het verkrijgen van de Mijn VerbouwPremie.
 • Aanbod tot einde 2026
 • Kredietgever: Energiehuis Westhoek
 • Financierder: Vlaams Gewest

Voor welke werken?

De Mijn VerbouwLening voor VME’s kan enkel gebruikt worden voor de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw. Dit zijn alle delen van het gebouw die niet exclusief gebruikt worden door één appartement. Het gaat om volgende delen:

 • Dak
 • Buitenmuren
 • Vloer/fundering
 • Ramen en deuren van de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw
 • NIEUW* Elektriciteit van de gemeenschappelijke delen
 • NIEUW* Sanitair in de gemeenschappelijke delen
 • Gemeenschappelijke warmtepompwarmtepompboiler of zonneboiler die dient voor meerdere/alle appartementen of andere eenheden in hetzelfde appartementsgebouw
 • NIEUW* Zonnepanelen nu ook voor installaties met een AC omvormervermogen van meer dan 10kVA, op voorwaarde dat er geen investeringssubsidie voor deze zonne-installatie ontvangen wordt.

Voorwaarden

Volgende voorwaarden gelden:

 • De VME kan de lening enkel aanvragen op basis van een gedetailleerde prijsofferte, een prijsraming van een architect of een masterplanstudie.
 • De werken moeten worden uitgevoerd door een aannemer.
 • Voor de uitbetaling van de lening is steeds een factuur nodig. Facturen moeten een datum hebben die valt na het indienen van een volledig dossier. Werken die eerder uitgevoerd werden, kunnen niet mee opgenomen worden in de lening.
 • Een controle van de uitgevoerde werken is steeds mogelijk.

Voorbeeld

VME Portus Ysere beheert een appartementsgebouw van 15 wooneenheden (gelijke quotiteiten). De VME vraagt voor zijn dakrenovatie de Mijn VerbouwLening aan voor een bedrag van 70.000 euro. Ze betaalt deze terug over de maximale periode van 25 jaar. VME Portus Ysere zal maandelijks 304,5 euro afbetalen. Na 25 jaar heeft de VME 91.353,97 euro terugbetaald. Elke wooneenheid zal gedurende 25 jaar maandelijks een bedrag van 20,3 euro moeten bijdragen om de lening af te lossen.

Simulatie aflossingstabel

In de aflossingstabel hieronder zie je een simulatie van een Mijn  VerbouwLening bij VME voor:

 • een appartement van 25 wooneenheden
 • met gelijke quotiteiten
 • een leenbedrag van € 685.000 (maximaal leenbedrag voor 25 eenheden)
 • JKP=2,75%
 • een maandelijks bedrag excl. kosten verplichte kredietverzekering

Heb je graag een simulatie op maat van jouw VME? Vraag ze aan bij Energiehuis Westhoek.

Aantal Jaar Aantal vervaldagen Rente Maandelijks bedrag Bedrag per eenheid
1 12 € 10.119,02 € 57.926,58 € 2.317,06
2 24 € 19.547,27 € 29.356,14 € 1.174,25
3 36 € 29.059,61 € 19.834,99 € 793,40
4 48 € 38.656,01 € 15.076,17 € 603,05
5 60 € 48.336,43 € 12.222,27 € 488,89
6 72 € 58.100,81 € 10.320,84 € 412,83
7 84 € 67.949,08 € 8.963,68 € 358,55
8 96 € 77.881,17 € 7.946,68 € 317,87
9 108 € 87.896,98 € 7.156,45 € 286,26
10 120 € 97.996,41 € 6.524,970 € 261,00
11 132 € 108.179,34 € 6.008,93 € 240,36
12 144 € 118.445,63 € 5.579,48 € 223,18
13 156 € 128.795,16 € 5.216,64 € 208,67
14 168 € 139.227,77 € 4.906,12 € 196,24
15 180 € 149.743,29 € 4.637,46 € 185,50
16 192 € 160.341,55 € 4.402,82 € 176,11
17 204 € 171.022,36 € 4.196,19 € 167,85
18 216 € 181.785,52 € 4.012,90 € 160,52
19 228 € 192.630,82 € 3.849,26 € 153,97
20 240 € 203.558,03 € 3.702,33 € 148,09
21 252 € 214.566,93 € 3.569,71 € 142,79
22 264 € 225.657,27 € 3.449,46 € 137,98
23 276 € 236.828,79 € 3.339,96 € 133,60
24 288 € 248.081,22 € 3.239,87 € 129,59
25 300 € 259.414,30 € 3.148,05 € 125,92

Aantal jaar: Looptijd van de lening in jaren
Aantal vervaldagen: Aantal aflossingen
Rente: Totale rente van de lening
Maandelijks bedrag: Bedrag per maand terug te betalen door de VME
Bedrag per eenheid: Maandelijks bedrag terug te betalen door eigenaar van de eenheid.

Vraag hier je Mijn Verbouwlening voor VME’s aan

Nog meer informatie rond de Mijn VerbouwLening (info Vlaanderen).

Wil je meer informatie over de organisatie van een VME, haar rechten en plichten, de syndicus en het reservefonds?
Raadpleeg dan de brochure rond mede-eigendom die je gratis kan downloaden via de website van de Federale Overheidsdienst Justitie.